Število rezultatov iskanja: 223

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
A. Lah (1)
A. Šercelj (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (26)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Genija (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (7)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (11)
I. Jazbec (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (11)
L. Ausec (1)
Mestna občina (2)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Lamovec (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (11)
Societá storica del Litorale (3)
Tiskovna zadruga (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (37)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZRC Publishing (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (223)