Število rezultatov iskanja: 223

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (1)
Acrocephalus (6)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (2)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Documenta Praehistorica (4)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (4)
Economic and business review (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geografski vestnik (3)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Hacquetia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jutro (Ljubljana) (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (3)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (3)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Podjetje in delo (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenski etnograf (1)
Sodobna pedagogika (2)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (44)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (16)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Baragovo misijonišče (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. A. Kajon (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
E. Baldamus (1)
Ekonomska fakulteta (3)
Ema Turs (1)
Etnografski muzej (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Glasbena matica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
International Institute for Archival Science (3)
Jugoturist (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Klub Revus (1)
Knjižara i štamparija Milana L. Topalovića (1)
Književne novice (1)
Književne novine (1)
Koćo Račić (1)
Konzorcij jutro (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Lexpera (1)
M. S. Karaman (1)
Minerva (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Naša kniga (2)
Naše delo (1)
Nova Makedonija (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (16)
R. Garevski (1)
RTV (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian academy of management (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (2)
Society for protection of Prespa (1)
Studio za marketing Džingo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistkomerc (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Lahtov (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (223)