Število rezultatov iskanja: 158

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (9)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
Arheološki vestnik (2)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Dve domovini (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geografski vestnik (3)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Hacquetia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jutro (Ljubljana) (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (3)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Sodobna pedagogika (2)
Studia mythologica Slavica (4)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (40)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (12)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
E. Baldamus (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena matica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (2)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Konzorcij jutro (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
M. S. Karaman (1)
Nacionalen park (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Naša kniga (1)
Naše delo (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
R. Garevski (1)
RTV (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (9)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Turistica (1)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Lahtov (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (158)