Število rezultatov iskanja: 2837

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (13)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (25)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (14)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (5)
Acta silvae et ligni (6)
Advances in business related scientific research journal (15)
Advances in production engineering and management (143)
Akademija MM (6)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (1)
AS. Andragoška spoznanja (22)
Asian studies (1)
Atlanti (15)
Bogoslovni vestnik (2)
Central European Public Administration Review (4)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (9)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (51)
Elektrotehniški vestnik (4)
Endoskopska revija (2)
Farmacevtski vestnik (15)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (28)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (5)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (46)
Gradbeni vestnik (22)
Hacquetia (9)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (25)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (73)
Izzivi managementu (24)
Izzivi prihodnosti (21)
Javnost (Ljubljana) (7)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (6)
Kakovostna starost (6)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (19)
Les (Ljubljana) (8)
Lex localis (3)
Lexonomica (4)
Livarski vestnik (1)
Loški razgledi (2)
Management (136)
Management (Spletna izd.) (179)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (325)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodna revija za javno upravo (9)
Mednarodno inovativno poslovanje (16)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (48)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (25)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (4)
Organizacija (Kranj) (240)
Organizacija znanja (7)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus PRO (7)
Podjetje in delo (26)
Pravni letopis (2)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenij (1)
Projektna mreža Slovenije (181)
Promis (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (6)
Radiology and oncology (Ljubljana) (10)
Raziskave in razprave (10)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Res novae (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (9)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (60)
Revija za zdravstvene vede (2)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian report under the joint convention on the safety ... (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (10)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Strojniški vestnik (31)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (16)
Študijski vodnik (2)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (56)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (28)
Uprava (Ljubljana) (16)
Urbani izziv (13)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vodenje za dvig organizacijske energije (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (9)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (79)
Zdravstveno varstvo (15)
Zgodovinski časopis (2)
ZPM mrežnik (5)
Ženske in ginekološki raki (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (55)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (3)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (16)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo radiologije in onkologije (10)
Društvo Slovenska akademija za management (75)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (81)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
GEA College (15)
Geološki zavod Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (15)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (73)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (15)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (347)
Onkološki inštitut Ljubljana (10)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (7)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (54)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (15)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (79)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (186)
SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (13)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (643)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (48)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (240)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (143)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Uprava RS za jedrsko varnost (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (25)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (35)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (22)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (27)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (46)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (3)
A. Ficko (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (3)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (26)
B. Filej (1)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (25)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (6)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Ceeman (3)
CEEMAN (9)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Covirias (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (10)
D. Krajčič (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Didakta (3)
dLib distributer (2)
Doba Epis (16)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (48)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo Slovenska akademija za management (24)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Edukator (10)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (48)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (48)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
F. Ž. Županič (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (1)
Faculty of management (325)
Faculty of Management (7)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (2)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za energetiko (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (387)
Fakulteta za organizacijske študije (78)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (45)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (143)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (16)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (10)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fakulteta za upravo (31)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (3)
GEA College (5)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (25)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (6)
GS1 Slovenija (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IEDC-Bled School of Management (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (2)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Oncology (1)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (25)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (14)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (11)
International School for Social and Business Studies (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Izida Vita (1)
IZUM (1)
J. Režek (1)
J. Smolar (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
LEXPERA (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
M. Krajnc (2)
M. Kušar (1)
M. Nastran (1)
M. Simoneti (1)
M. Škerjanec (1)
M. Tratnik (1)
M. Ulčar (1)
Marketing magazin (6)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinski razgledi (15)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (75)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Moderna organizacija (243)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (2)
N. Kodre (1)
N. Penko Seidl (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
National Museum of Slovenia (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (2)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Ooščinski mladežki cent'r za kultura, obrazovanie, informacija i sport (1)
P. Grošelj (1)
P. Košir (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (14)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (5)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Reforma (1)
Robinson (5)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Fras Popović (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (1)
samozal. M. Račnik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Servizio foreste sloveno (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovene Welding Society (3)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian academy of management (51)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (10)
Slovenian Senologic Society (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (52)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (15)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (81)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Slovensko Združenje za projektni management (182)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (13)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (2)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (6)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (8)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
T. Černe (1)
T. Simončič (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (2)
The Center of Excellence in Finance (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
ToKnowPress (10)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (13)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Ljubljana (1)
University of Maribor Press (4)
University of Primorska Press (18)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za politične vede (11)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (4)
Z. Kuhar (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (20)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (3)
Zbornica zdravstvene nege (25)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje delodajalcev Slovenije (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (22)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (40)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (25)
Zveza geodetov Slovenije (28)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (27)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (2837)