Število rezultatov iskanja: 381

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
Alma Mater Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (13)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEEMAN (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Complex system Company (1)
Doba Business School (1)
Domus (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Information Studies (2)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (4)
Faculty of Sport (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (5)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
GFS Institute (1)
Histria Editiones (2)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
II. OŠ (1)
Institut Jožef Stefan (35)
Institut 'Jožef Stefan' (19)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (3)
Jožef Stefan Institute (1)
KUD Logos (2)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana: Miška (1)
Mariborska knjižnica (5)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Moderna organizacija (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nigrad (1)
Nova revija (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (2)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Osnovna šola (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
Pedagoška fakulteta (9)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Petrol (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Prohealth (2)
RC IKTS (1)
RIS Dvorec (5)
samozal. M. Maučec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (3)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko društvo za zaščito voda (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Statistično društvo Slovenije (6)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šolski center (1)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Študentska založba (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (1)
The Faculty of Logistics (1)
ToKnowPress (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska Press (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urban Planning Institute (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Visokošolsko središče (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba FE (2)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (3)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (381)