Število rezultatov iskanja: 92

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (1)
Domus (1)
Evro-atlantski svet Slovenije (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (26)
GV Revije (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
International Institute for Archival Science (2)
Klub Revus (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (92)