Število rezultatov iskanja: 434

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (12)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (22)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta hydrotechnica (3)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (5)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (11)
Endoskopska revija (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (7)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (13)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (7)
Hmeljarski bilten (5)
Image analysis and stereology (8)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (9)
Kakovostna starost (4)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (18)
Medicinski razgledi (23)
Metodološki zvezki (25)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Onkologija (Ljubljana) (6)
Organizacija (Kranj) (3)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (14)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Revija za elementarno izobraževanje (8)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (11)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (1)
Strojniški vestnik (21)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zdravniški vestnik (34)
Zdravstveno varstvo (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Medicinski razgledi (23)
Društvo radiologije in onkologije (14)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (11)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (19)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Pedagoška obzorja (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (22)
Slovensko zdravniško društvo (34)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
A. Kotnik Pirš (1)
A. Meszaroš (1)
A. Moškrič (1)
Arhel (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
B. Vodopivec (1)
Biotehniška fakulteta (12)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (14)
D. Gerbec (1)
D. Kardoš (1)
D. Kozelj (1)
D. Podgoršek (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (25)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (21)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (11)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
International Institute for Archival Science (1)
K. Černelič (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
M. B. Kobav (1)
M. Ferlan (1)
M. Knap (1)
M. Kosič (1)
M. Skudnik (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (23)
Moderna organizacija (3)
N. Kodre (1)
N. Šterbenc (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Nova revija (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (6)
P. Cotič (1)
P. Grošelj (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška obzorja (3)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pravna fakulteta (1)
R. Marsetič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (22)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Maribor Press (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
V. Aš (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (434)