Število rezultatov iskanja: 432

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (96)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (212)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
1A internet (1)
B. Borko (1)
Beletrina (3)
Bird Publisher (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Ožura (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (7)
Eno (2)
Etnografski muzej (7)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
J. Krajec (2)
Jožef Blaznik (6)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (5)
KUD Logos (2)
LDS (2)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (7)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (21)
Obzorja (3)
Pedagoška fakulteta (8)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (27)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societá storica del Litorale (7)
Stengel & Co. (1)
Študentska založba (20)
Teološka fakulteta (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (197)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Useful gifts (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (14)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (197)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (432)