Število rezultatov iskanja: 191

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(3)
[s. n.] (1)
A. Hager (3)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Georg Mayr (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Leonhard Heussler (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
cerkveno predstojništvo (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Janžič (1)
F. Kleinmayr (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis J.G.M.I.P.C.T. (1)
gedruckt bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (2)
H. Ničman (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
J. Steinbrener (1)
jma na prodaj Joshef Skarbina (1)
jma na prodaj Joshef Skarbína (1)
Johanna Kraffta dediči (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karis (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
literis Egerianis (2)
litteris Ignaty Merk (1)
M. Gerber (1)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na pródaj per Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (4)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj per Rushizhku bukvovésu (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva. v' sholah (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
natísnena per Mizi Rezarzi, vdovi (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnil Eger (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (2)
natisnil Janes Leon ... (1)
natisnil Janes Retzer (1)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (11)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil L. Vendrami (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnila Franzishka Retzer (1)
od Ignazja Męrka na prodaj utisnen (1)
od Joan. Rezerja natisnenu (1)
Paternolli (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Aloisiu Raab ... (1)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Ignaz. Aloys. Kleinmajerju (1)
per Ignaziu Aloysiu Kleinmayr (1)
per Ignaziu Kleinmayrju (1)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (1)
per Josephu od Bacho ... (2)
per Lovrenzu Bernabacherju pod Tranzho (1)
per Vizenzu Ruziczku meistn. buquaveszu (1)
per Vizenzu Ruziczku meistnemu bukuavesizu (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri knigari (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri 'Siess Antoni (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
samozal. avtorja (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se dobe per Lovrenzu Bernbacherju ... (1)
se dobi pri Ignazi Shprizaji, bukvari (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naide per Joanesu Rezerju (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se naidejo per Joshefu Shotterju (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Joanesu Rezerju ... (1)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
se najdejo per Frantzu Piterich (1)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se najdejo per Vinzenzo Ruziczka ... (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
skus Ign. Kleinmaierja ... (1)
skus Ignazja Aloysja Kleinmajerja utisnene (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Societá storica del Litorale (1)
stampane z-Sziesz osztanka piszkmi (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Labaci, Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Modesti Fentii ... (1)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Ulrich Morhart (1)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (2)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
vsakladi Joannesa Helma, u' Lublani ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
vtisnjene skus Aloisia Ignazia Kleinmayerja, deshelstvega stamparja (1)
W. Blanke (2)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zbor duhovne mladeži zagrebačke (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (191)