Število rezultatov iskanja: 259

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
DLUM (1)
DOBA Business School (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Drava (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (18)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Festival (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Galerija Miklova hiša (1)
Goga (1)
Ico (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Lexpera (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (4)
Matica hrvatska (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (2)
Multima (1)
Muzejsko društvo (2)
N. L. Diklić (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Obzorja (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoški inštitut (27)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pivec (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
RIS Dvorec (2)
s.n (1)
samozal. A. Budja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Splošna bolnišnica (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (23)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Išči med rezultati (259)