Število rezultatov iskanja: 349

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
DigitPen (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Ljubljanska banka (1)
M. Klopčič (4)
Muzejsko društvo (22)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Naše delo (2)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (8)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Partizanska tiskarna (3)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (7)
Societá storica del Litorale (8)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Trilof (1)
typis et sumpt. Joan. Thom. nob. de Trattnern, ... (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (29)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Išči med rezultati (349)