Število rezultatov iskanja: 759

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (40)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (4)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Didakta (4)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (5)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (6)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (1)
Geografski vestnik (4)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gradbeni vestnik (2)
Grafičar (Ljubljana) (66)
Hacquetia (2)
Igra ustvarjalnosti (11)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (15)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klik (Ljubljana) (54)
Knjižnica (21)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (5)
Management (4)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (17)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (10)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (11)
Sodobnost (1963) (8)
Strojniški vestnik (17)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Tekstilec (5)
Teorija in praksa (28)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (10)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (7)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (21)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (66)
Didakta (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (18)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (34)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (168)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pro anima, d.o.o. (54)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (16)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (53)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
A. Japelj (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (6)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
CODEC (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
Didakta (5)
dLib distributer (2)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (66)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (6)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (5)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (8)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (2)
F. Jagodic (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za arhitekturo (52)
Fakulteta za dizajn (4)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (11)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Goethe-Institut (1)
Gospodarski vestnik (2)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
I. Boltar (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (21)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (1)
J. Fridl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. Gantar (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Konzorcij šolskih centrov (1)
KUD Logos (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
L. Potočnik (1)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
M. Bizjak (1)
M. Juriševič (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
Metalurški inštitut el at. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (3)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (2)
Muzejsko društvo (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni muzej (1)
Nova revija (2)
NUK (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pro Anima (54)
R. Kunič (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (2)
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (1)
RSS (1)
S. Rankel (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
selfpublisher T. Horvat (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (14)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska založba (10)
T. Nikoloski (1)
Teološka fakulteta (2)
The Museum of Architecture and Design (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
V. Kariž Merhar (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (8)
Zavod IRC (6)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (16)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (759)