Število rezultatov iskanja: 356

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (28)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (47)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18)
Slovensko društvo Informatika (29)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (68)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (25)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Založnik
A. Knoll (1)
A. Vilhar (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (25)
B. Bandelj (1)
B. Murovec (1)
B. Wagner (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Kozelj (1)
dLib distributer (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (23)
F. Jenko (1)
Fakulteta za energetiko (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (25)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (55)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Kološa (1)
K. Kregar (1)
K. Trontelj (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (2)
M. Čater (1)
M. Čehovin (1)
M. Gams (1)
M. Klinc (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (3)
Moderna organizacija (8)
N. Kristanič (1)
N. Zupan (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Nova revija (1)
Pedagoška fakulteta (2)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
R. Marsetič (1)
Slovene Society Informatika (7)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (23)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (33)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (25)
Železarna Jesenice (10)
Železarna Ravne (10)
Železarna Štore (10)
Išči med rezultati (356)