Število rezultatov iskanja: 860

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (5)
Acta carsologica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (13)
Akademija MM (4)
Annales (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arhivi (5)
Bilten Slovenske vojske (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dileme (1)
Dnevni red (11)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fizika v šoli (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (19)
Geografski vestnik (11)
Geografski zbornik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gorenjski pionir (14)
Hacquetia (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (24)
Kronika (Ljubljana) (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanska mladina (15)
Mladi plamen (1930) (33)
Muzikološki zbornik (2)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Partizan (2)
Pasijonski doneski (3)
Primerjalna književnost (4)
Proteus (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Semafor (ZBDS) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (3)
Sloga (Gorica) (36)
Slovenski jezik (3)
Slovenski pionir (8)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobni vojaški izzivi (1)
Svet ptic (4)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (4)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdoživ (6)
Vakuumist (1)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (14)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (7)
Zvonček (Ljubljana) (402)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Botanično društvo Slovenije (6)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (36)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (402)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (204)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Media House (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (6)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (20)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (30)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Vsebina
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
A. Budja (1)
A. Urekar Osvald (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Anton m. Obizzi (36)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
E. Škulj (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (2)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
J. F. Eger (52)
Kmetijska založba (1)
Konzorcij (402)
Lipa (1)
M. Gombač (1)
M. Kragelj (1)
Mariborska knjižnica (7)
Marketing magazin (4)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladika (1)
Muzejsko društvo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednje društvo Slovenskega planinskega društva (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
s. n. (15)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Welding Society (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (7)
Studia Slovenica (2)
Študentska založba (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (10)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Vrhovni stan Z.B.S (33)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za mladinsko knjižničarstvo (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (31)
Zveza slovenske mladine (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Išči med rezultati (860)