Število rezultatov iskanja: 1248

Založnik
A. Novaković (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Biblioteca civica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (53)
Civic Library (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Ente per il turismo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (2)
Geografski institut JNA (1)
Geološki zavod (1)
Gledališka skupina Gib (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
Jožef Blaznik (1)
Krajevna skupnost (177)
Lander Inn (2)
M. Pahor (1)
Mestna galerija (1)
Mestna knjižnica (2)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Obzorja (1)
P. Višnjevec (1)
Plesno-akrobatska skupina Flip (2)
Pomorski muzej Sergej Mašera (2)
Primorske Novice (853)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (53)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (53)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
ToKnowPress (1)
Tourist Association of Slovenia (1)
Turistica (3)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično združenje (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Velebit (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (53)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (40)
Išči med rezultati (1248)