Število rezultatov iskanja: 629

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(10)
A. Cvetko (1)
A. Schlauer (1)
Albin Sussitz (2)
Amalia Churfürst (3)
Amalie Churfurst (6)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
Anton Kriechbaum (3)
Ažbe (5)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Brata Rode in Martinčič (1)
Carl Sima (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Hribar (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
E. Horak (1)
E. Sicherl (1)
Ed. Honak (1)
Etnografski muzej (4)
Eug. Sicherl. (1)
F. Erben (4)
F. Erben W. Feistritz (1)
F. Kaučič (2)
F. Knollmuller (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Ferd. Ivanus (3)
Ferrania (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Foto Čerič (1)
Foto OZEHA (1)
Fotolik (33)
Fotolik Celje (14)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Osebek (1)
Franc Kavcić (1)
Franc Petelinc (1)
Franz Kaučič (1)
Franz Tonke (1)
G. Kolz (1)
Gasilska godba na pihala Lovrenc na Pohorju (1)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (10)
Glasbena Matica (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Hans Kolleger (1)
Helidon (6)
Heliosax (3)
Heliosax Maribor (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inventa (1)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Čar (1)
J. Boldin (1)
J. Oizinger (1)
J. Olzinger (1)
J. Repnik (1)
J. Smeh (4)
J.Repnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joh. Fiausch (1)
Joh. Katz (1)
Jos Van Den Bulck-Baplue (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (1)
Jugoton (2)
Jugoturist Beograd (2)
Julius Tittl (1)
K. G. G. (1)
K. Sima (1)
K.G.G (1)
Karl Linhart (2)
Karl Sima (14)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (1)
Koroška turistična zveza (1)
Kovaška industrija Unior (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (2)
Kunstverlag S. Frank (1)
L. Kieser (4)
L. Vorša (1)
Lichtdruck-Anstalt (1)
Litera (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
M. Šumer (2)
M. Šumer, Poljčane (1)
Maria Sirr (1)
Marie Novak (5)
Marie Nowad (2)
Marie Nowak (14)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
'Narodne tiskarne' (1)
Nova založba (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
P. Grošelj (1)
PD, Mariborska tekstilna tovarna (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
Planinsko društvo (2)
Podravska tiskarna (1)
Poštarski dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Purger & Co. (1)
Purger in Co. (1)
Putnik (5)
R. Pitcshl (1)
R. Pitschl (15)
R. Pitschl Wind. Feistritz (1)
R. Tečrik (1)
Rich. Ziesel (1)
Richard Ziesel (1)
Richard Zisel (1)
Rosa Pirschl (1)
Rosa Pitschl (37)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl Wirdschfeistritz (1)
Rosa Pitschl; Windischfeistritz (1)
Rosa Windischfeistritz (1)
RTV (5)
Ruslica (1)
s . n. (3)
S. P. D. (4)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (2)
Samozaložba Brenčič (3)
samozaložba Drago Sitar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skvarča-Sicherl (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (10)
Societá storica del Litorale (2)
Sraka (1)
Študijski krožek (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
Tisk Heliosax (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (2)
Turistica (1)
U. T. Z. (4)
U. t. z. Ažbe (1)
U.B. (1)
U.t.z. Ažbe (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
V.Weixl (1)
Verfasser (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Feistritz (1)
W. Pich (1)
Weis & Dreykurs (1)
Weiss & Dreykurs (3)
Wind. Feistritz (1)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZGP Mladinska knjiga (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (629)