Število rezultatov iskanja: 214

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (8)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (2)
Atlanti (10)
Bogoslovni vestnik (3)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Documenta Praehistorica (3)
Dve domovini (4)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (2)
Gradbeni vestnik (2)
Image analysis and stereology (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (2)
Management (Spletna izd.) (5)
Managing global transitions (13)
Medicine, law & society (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (5)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (3)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavistična revija (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (5)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (45)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (20)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (31)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Cankarjeva založba (2)
CEEMAN (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (3)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (13)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (5)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (8)
Jožef Blaznik (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Moderna organizacija (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
printed for T. Cadell ... (1)
RSS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (11)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (214)