Število rezultatov iskanja: 77

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (3)
F. Zadravec (1)
Filozofska fakulteta (4)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
International Committee for Regional Museums (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (4)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Militärgeographisches Institut (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pomurje Museum (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Študentska založba (1)
Turistica (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (77)