Število rezultatov iskanja: 399

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (10)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (246)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(3)
= Erdbeben-Commision der kais. Akademie der Wissenschaften (1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (2)
D. Antolinc (1)
Društvo arhitektov (15)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fr. Vesel (3)
G. Rajh (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (10)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J. Paulin (3)
Josip Paulin (1)
Jožef Blaznik (21)
Karl Linhart (10)
Katališka tiskarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (43)
Kleinmayr & Bamberg (2)
LDS (4)
magistri Johannis dicti Magni Herborat de Siligenstat i. e. Seligenstadt ... (1)
Maks Fischer-jeva knjigarna (2)
Max Fischer''s Buchhandlung (1)
Mestna občina (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za obrambo (3)
Muzejsko društvo (6)
N. Lazar Sinković (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (14)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
P. Pipan (1)
Potresni odbor ces. akademije znanosti (1)
RSS (2)
S. n. (1)
Seizmološki zavod SR Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Tiskarna sv. Cirila (22)
Tiskovna zadruga (5)
T-TECTO (5)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (3)
Uprava za zaštitu industriske svojine (5)
W. Helfer (89)
Wilhelm Helfer (1)
Založba ZRC (11)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (399)