Število rezultatov iskanja: 336

Časopisje in članki - oblika
Založnik
1A internet (1)
bey Georg Licht ... (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (18)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (16)
J. Leon (1)
J. Rudolf Milic (27)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (4)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (13)
KUD Sodobnost International (1)
neznan (2)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (156)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Tiskovna zadruga (11)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Verlag von Jos. Rudolf Millitz (1)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)