Število rezultatov iskanja: 266

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (12)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delo in varnost (16)
Didakta (1)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Journal of energy technology (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (8)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (2)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (24)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Onkološki vikend (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (18)
Pravnik (1)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (7)
Socialno delo (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (2)
Trdoživ (1)
Učiteljski tovariš (11)
Uprava (Ljubljana) (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (18)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (73)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (83)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (16)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
(10)
[Friedrich Reichardt] (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Betriebsleitung (1)
bey Ernst Widmanstätter (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dashöfer (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Druck und Verlag von Ignaz Aloiy Edler v. Kleinmayr (1)
drukiem Józefa Hraszańskiego ... (1)
Društvo 'Pravnik' (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
durch Johannem Syngriener (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (8)
GV Revije (1)
GV Založba (16)
Higijenski zavod Kraljevine Jugoslavije v Ljubljani (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
i2 (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IUS Software (4)
IUS SOFTWARE (2)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (1)
Krain. Landes-Ausschusse (1)
Krka (1)
Lexpera (2)
Mestna občina (1)
Mestna občina ljubljanska (1)
Mestni magistrat (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Naše delo (1)
natisnil Leopold Eger ... (2)
Obratno vodstvo (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
ravnateljstvo (1)
s.n. (1)
samozal. J. Zavrl (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (24)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (1)
Turistica (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerzum (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba obratnega vodstva (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (11)
Zavod SRS za varstvo pri delu (5)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (266)