Število rezultatov iskanja: 3088

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (1)
Anali PAZU HD (5)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (9)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo (Ljubljana) (1)
Dialogi (2)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Dve domovini (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (2)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Hacquetia (1)
Jezik in slovstvo (17)
Jezikoslovni zapiski (6)
Kakovostna starost (1)
Kmečka moč (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (39)
Ljubljanski zvon (1)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (1)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (228)
Muravidék (Murska Sobota) (251)
Murska krajina (464)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (1)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Novi čas (1945) (19)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Otrok in knjiga (1)
Prekmurski glasnik (Murska Sobota) (63)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Ptujski list (5)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Res novae (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (7)
Slovenski etnograf (11)
Slovenski gospodar (30)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (2)
Stati inu obstati (3)
Šolska kronika (5)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (16)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (12)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
DELO, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (185)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2732)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Beltinci : Konzorcij (1)
Cankarjeva založba (1)
Cérkvena stamparija (41)
Delo (1)
Druga godba (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Etnografski muzej (11)
F. Kunšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski institut JNA (5)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Imre Agustich (19)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Klekl (1407)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (97)
Klekl Jožef (116)
Klub literatov Kočevske (1)
Konzorcij (465)
Kühár István (251)
Kühar Stevan (228)
M. Avčin (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Murska Sobota : Konzorcij "Prekm. glasnika", 1920-1922 (63)
Naše delo (1)
Obzorja (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OF (19)
Pedagoška fakulteta (1)
po Siesz Jou'zefi (1)
Pomurski muzej (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Smola (1)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. B. Jenko (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
Šifco Music (1)
Študentska založba (1)
Talányi Franc (22)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskovna zadruga (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (39)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (3088)