Število rezultatov iskanja: 193

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Rijavec (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Cankarjeva založba (1)
Center vojaških šol (1)
Chrio (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (1)
L. Schwentner (1)
Matica Slovenska (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna fakulteta (1)
Sanje (2)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (81)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem (38)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (193)