Število rezultatov iskanja: 26870

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (2)
Acrocephalus (15)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (5)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (23)
Agis (69)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (2)
Aluminij (Kidričevo) (449)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (22)
Arhivi (28)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (10)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
CEPS journal (26)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (26)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (8)
Didakta (15)
Dober den (Zavrč) (2)
Dogovori (15)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (41)
Družboslovne razprave (4)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Dve domovini (4)
Economic and business review (4)
ELOPE (Ljubljana) (33)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (11)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (4)
Glasilo Narodnega sveta in okrajnega glavarstva za ptujski okraj (4)
Glasilo občine Cirkulane (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (4)
Hajdinčan (58)
IB revija (Ljubljana) (10)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (7)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (3)
Juršinske novice (18)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1617)
Knjižnica (26)
Kronika (Ljubljana) (49)
Kronika slovenskih mest (7)
Laibacher Zeitung (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (14)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (51)
List iz Markovcev (75)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (729)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Majšperčan (60)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (3)
Narodna sloga (351)
Naš glas (Videm) (3)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša pot (Ptuj) (8)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (1883)
Naše gospodarstvo (11)
Natura Sloveniae (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Novice občine Juršinci (2)
Novice občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (75)
NR. Po svetu (614)
Občan (Destrnik) (206)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Otrok in knjiga (2)
Papir (Ljubljana) (15)
Pedagoška obzorja (10)
Pero perutninarjev (8)
Pettauer Anzeiger (468)
Pettauer Faschingmontag-Zeitung (1)
Pettauer Localanzeiger (10)
Pettauer Wochenblatt (47)
Pettauer Zeitung (670)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (9)
PP novice (2)
Pravni letopis (4)
Prehrana in rak (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Provinzial Gesetzsammlung für das Herzogthum Steiermark (23)
Ptujčan (284)
Ptujski list (1575)
Ptujski perutninar (131)
Ptujski perutninar. Informacije (86)
Ptujski tednik (548)
Ptujski zbornik (7)
Ravno polje (Kidričevo) (50)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Razredni pouk (30)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (20)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (9)
Slovenka (4)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (79)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (9)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1933) (17)
Sodobnost (1963) (109)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (1)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (4)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (8675)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (6)
Štajerski tednik (Ptuj) (1812)
Tednik (Ptuj) (2102)
Tednik plus (Ptuj) (1)
Teorija in praksa (21)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (23)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Uradni vestnik (Ptuj) (24)
Uradni vestnik mestne občine Ptuj (1)
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj (212)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (808)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (18)
Vertec (1871) (41)
Vesti iz vasi (Gorišnica) (6)
Vestnik za tuje jezike (315)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (14)
Zbor občanov (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (16)
Zgodovinski zapisi (4)
Zvonček (Ljubljana) (9)
Žetalske novice (28)
Leto izida
???? (1)
1550 (1)
1557 (2)
1558 (2)
1560 (1)
1561 (1)
1582 (1)
1616 (1)
1664 (1)
1695 (1)
1778- (1)
1783 (1)
1793 (1)
1800-1900 (1)
1815 (1)
1817 (2)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (3)
1824/1833 (1)
1825 (1)
1826 (3)
1827 (2)
1828 (2)
1829 (3)
1830 (2)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (5)
1834 (2)
1835 (1)
1836 (2)
1837 (1)
1838 (2)
1839 (1)
1840 (2)
1841 (4)
1842 (1)
1843 (2)
1844 (3)
1844-1875 (1)
1845 (7)
1846 (4)
1847 (2)
1848 (2)
1851 (2)
1852 (1)
1855 (1)
1856 (3)
1859 (52)
1860 (55)
1861 (52)
1862 (54)
1863 (49)
1864 (52)
1865 (48)
1866 (48)
1867 (39)
1868 (55)
1869 (50)
1870 (52)
1871 (25)
1872 (54)
1873 (45)
1874 (48)
1875 (51)
1876 (54)
1877 (54)
1878 (102)
1878-1885 (1)
1879 (55)
1880 (55)
1881 (85)
1882 (71)
1883 (67)
1884 (62)
1885 (70)
1885/1886 (2)
1886 (63)
1886/1887 (1)
1887 (72)
1888 (71)
1889 (76)
1890 (101)
1890/1891 (1)
1890-1891 (1)
1891 (97)
1891/1892 (1)
1891-1897 (1)
1891-1918 (1)
1892 (71)
1892/1893 (1)
1893 (69)
1893/1894 (1)
1894 (72)
1894-1895 (1)
1894-1910 (1)
1895 (77)
1895/1896 (1)
1896 (83)
1897 (80)
1897/1898 (1)
1898 (124)
1899 (114)
1899/1900 (1)
1899-1914 (1)
19?? (6)
1900 (253)
1900/1901 (1)
1900-1902 (1)
1900-1920 (1)
1900-1952 (1)
1901 (365)
1901-1908 (1)
1902 (367)
1902-1910 (1)
1903 (407)
1903/1904 (1)
1903-1909 (1)
1903-1921 (1)
1904 (427)
1904/1905 (1)
1905 (399)
1905-1908 (1)
1906 (387)
1906/1907 (1)
1906/1911 (1)
1907 (599)
1907/1908 (1)
1908 (662)
1909 (598)
1909-1911 (1)
1909-1930 (1)
1910 (695)
1911 (927)
1911-1912 (1)
1911-1913 (1)
1912 (715)
1912/1913 (1)
1913 (698)
1914 (593)
1915 (636)
1916 (596)
1917 (663)
1918 (542)
1919 (386)
1920 (573)
1920-1921 (1)
1920-1923 (1)
1920-1930 (1)
1921 (488)
1922 (181)
1923 (12)
1924 (21)
1924- (1)
1925 (6)
1926 (15)
1926-1928 (1)
1927 (16)
1928 (8)
1928/1929 (1)
1929 (17)
1929- (1)
1929/1930 (1)
193? (1)
1930 (11)
1930/1931 (1)
1930-1931 (2)
1930-1934 (1)
1931 (109)
1931/1932 (1)
1932 (252)
1932/1933 (1)
1933 (15)
1933/1934 (2)
1934 (14)
1934/1935 (2)
1935 (7)
1935/1936 (2)
1935-1939 (3)
1936 (13)
1936/1937 (2)
1937 (8)
1937/1938 (2)
1938 (7)
1938/1939 (2)
1939 (16)
1939/1940 (2)
1940 (5)
1941 (2)
1942 (1)
1943 (2)
1945 (2)
1945/1993 (1)
1945-1947 (1)
1946 (2)
1947 (2)
1948 (341)
1949 (1018)
1950 (528)
1950/1960 (1)
1950-1960 (2)
1951 (51)
1951-1955 (1)
1952 (51)
1953 (55)
1954 (51)
1955 (54)
1955/1956 (1)
1955-1959 (3)
1955-1960 (1)
1956 (69)
1957 (61)
1958 (54)
1959 (54)
1960 (52)
1960-1965 (2)
1960-1969 (11)
1961 (53)
1962 (53)
1963 (58)
1964 (67)
1965 (73)
1965? (1)
1966 (72)
1967 (100)
1968 (105)
1969 (106)
1970 (116)
1970-1973 (1)
1971 (103)
1972 (106)
1973 (114)
1974 (114)
1975 (110)
1976 (118)
1977 (125)
1978 (132)
1979 (136)
1980 (136)
1981 (139)
1982 (151)
1983 (144)
1984 (139)
1985 (136)
1985? (1)
1986 (149)
1987 (139)
1988 (146)
1989 (164)
1990 (150)
1991 (146)
1991-1992 (1)
1992 (157)
1993 (121)
1994 (113)
1995 (121)
1996 (147)
1997 (119)
1997- (1)
1998 (103)
1999 (121)
2000 (126)
2001 (107)
2002 (119)
2003 (101)
2004 (121)
2005 (156)
2006 (168)
2007 (158)
2008 (161)
2009 (184)
2010 (183)
2011 (210)
2012 (226)
2013 (237)
2014 (255)
2015 (252)
2016 (232)
2017 (238)
2018 (241)
2019 (253)
2020 (240)
2021 (230)
2022 (22)
s. d. (18)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (28)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10)
Centralna pravosodna knjižnica (907)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (15)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (21682)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (109)
Lexpera d. o. o. (2)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (116)
Mestna občina Ptuj (268)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3720)
Občina Cirkulane (8)
Občina Destrnik (206)
Občina Gorišnica (6)
Občina Hajdina (58)
Občina Juršinci (20)
Občina Kidričevo (50)
Občina Majšperk (60)
Občina Markovci (75)
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (75)
Občina Videm (3)
Občina Zavrč (2)
Občina Žetale (28)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Österreichische Nationalbibliothek (31)
Pedagoška obzorja (10)
Planinska zveza Slovenije (3)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1832)
Semeniška knjižnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (55)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (2)
Turistično društvo Vurberk (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (97)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (81)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (268)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod RS za šolstvo (54)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (26)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (318)
ZRC SAZU (22)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (19)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Vsebina
Založnik
(4)
A. Hager (3)
A. Kosi (11)
A. Leykam's Erben (1)
A. Piša (1)
A. Zorman (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Agis (69)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Andreas Leykam (30)
Anton Krempl (1)
Arhivsko društvo Slovenije (28)
B. Kancler (1)
B. Kmetec-Friedl (1)
Banka Slovenije (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bralno društvo Edinost (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Columbia graphophone company (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
D. Bastiančič (1)
D. Hribar (1)
Damian und Sorge (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Delo (614)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (17)
Dijaška kuhinja (1)
Doba Epis (4)
Dokumentarna (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Mohora (5)
Družba sv. Mohorja (2)
Družba sv. Rafaela (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna založba Slovenije (115)
DS SOZD Združeno perutninarstvo Slovenije (8)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (13)
Edmundi Martini (1)
Ekonomska fakulteta (4)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektra (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Erben (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (8)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za šport (1)
Fancy (1)
Fenomenološko društvo etc. (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (14)
Foto kino klub Svoboda (1)
Foto-kino klub (1)
Fotolik (1)
Fr. Simonič (1)
G. Szelinski (1)
gedrückt bei den Andreas Leykam'schen Erben in Grätz (1)
gedruckt mit Leykam'schen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (1)
Gemeinderath (1)
Generalturist (1)
Geografski institut JNA (1)
Geološki zavod Ljubljana (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gledališče Ptuj (1)
Godba (1)
Goga (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
GPZ Sraka (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Gutsverwaltung (1)
GV Založba (3)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (15)
H. Slovak (2)
H. Slovák (12)
Helidon (1)
I. Mikl (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
in Verlegung Martin Endters (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
IUS Software (1)
IUS SOFTWARE (5)
J. Giontini (3)
J. Massak (1)
J. Pospišil (1)
J. Visenjak (1)
J. Winkler (1)
J.Schön (47)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Janez Giontini (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (1617)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslov. Sokolski zavez (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanski Sokolski savez (1)
K. K. Hof- und Staatsdruckerei (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Karl Linhart (8675)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (41)
KKP (8)
Klein & Kovač (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (10)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Konzorcij (351)
Konzorcij Edinosti (4)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Kraljek in Vežič (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (1)
L. Armata (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (2)
lastna založba (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Lexpera (5)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljudska in študijska knjižnica (3)
Ljudska univerza (1)
Ljudske pevke (1)
M. Belec (1)
M. Klinc (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mariborska tiskarna (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (2)
Marketing magazin (2)
Matica hrvatska (1)
Matica Hrvatska (1)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mavrica (1)
Melopoja (2)
Mestna občina (7)
Mestna občina Ptuj (195)
Mestni svet mestne občine Ptuj (8)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (179)
Milic (1)
Militärgeographisches Institut (4)
Mimik (1)
Ministarstvo vojske i mornarice (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Gretsch (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
nákl. vl. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (1883)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
natisnil Ferdinand shlahni od Klajnmajr (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Natisnila Učiteljska tiskarna (1)
Nika Records (1)
Nova revija (3)
Občina (11)
Občina Cirkulane (8)
Občina Destrnik (203)
Občina Gorišnica (6)
Občina Hajdina (57)
Občina Juršinci (20)
Občina Kidričevo (50)
Občina Majšperk (58)
Občina Markovci (73)
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (75)
Občina Videm (3)
Občina Zavrč (1)
Občina Žetale (27)
Občinski svet (1)
Obzorja (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (8)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Okrajni Narodni svet (4)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
OLO (24)
Ormoška posojilnica (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
P. Šemnički (1)
Památník odboje (1)
Pedagoška fakulteta (32)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (15)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (9)
Pedagoška obzorja (10)
per Alojzji Wajcingeri ... (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Perutnina (1)
Perutnina Ptuj (334)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
PGP RTB (1)
pisatelj (3)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski muzej (4)
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (1)
Pomurski tisk (1)
Pravna fakulteta (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
prireditelj (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
Ptujski tednik (548)
Putnik (3)
Putnik - fotoslužba (2)
R. Čeh (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (2792)
Radio-Tednik Ptuj (2)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Reklama Tabor (1)
RSS (1)
RTB (1)
RTV (14)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
s' zherkami bratov Tanzér (1)
s. n. (24)
S. Š. M. (1)
samozal. (12)
samozal. avtorja (2)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. M. Belec (2)
samozal. skladatelj (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (3)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
se dobi pri Ignazi Shprizaji, bukvari (1)
Selbstverl. (2)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag (3)
Skupščina občine (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (80)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovák (1)
Slovene Association of LSP Teachers (4)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (28)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (17)
Slovenska šolska matica (5)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (13)
Slovensko društvo za angleške študije (22)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (13)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolski savez SHS (1)
Sokolski Savez SHS (1)
Sraka (1)
Stadtgemeinde (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Studio Muzikant (1)
Šola za ravnatelje (4)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (6)
Študentska založba (5)
Talum (449)
The Faculty of Logistics (1)
The Ptuj-Ormož Regional Museum (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna sv. Cirila (79)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2305)
Tiskovna založba (2)
Tiskovno društvo (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (1)
Turistično društvo (8)
U. Mosers (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Ulrich Morhart (1)
Universita del Litorale (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (4)
University Press, Faculty of Arts (11)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigiši (4)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (2)
v' knigíshi Alois Waizinger'ovemi (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v zalogi izdajateljevi (1)
V. Spindler (1)
V. Weixl (1)
Vejica (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Višja strokovna šola Academia (3)
Vojnogeografski institut (1)
Vrazov rod (1)
W. Blank (1)
W. Blanke (709)
W. Blanke (Pettau) (38)
W.Blanke (418)
Wilhelm Blanke (1)
Za svobodu (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
založil izdajatelj (1)
založil pisatelj (1)
Zavod IRC (20)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (63)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravilišče RRK Vurberg (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje trgovcev (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (7)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (26)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
ZKP RTV Slovenija (3)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (403)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (29)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Ženski pevski zbor Petrol (1)
Išči med rezultati (26870)