Število rezultatov iskanja: 425

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
DELO, d.d. (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (22)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (250)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
B. Behr's Buchhandlung (1)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
chez Blaizot ... (1)
chez Desaint ... (1)
chez Froullé ... (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
Delo (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (5)
Duncker & Humblot (1)
DZS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Senf (1)
G. Westermann (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goga (1)
GPZ Sraka (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (2)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (5)
International Institute for Archival Science (8)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (10)
Karl Linhart (17)
Katoliško tiskovno društvo (32)
Konzorcij Edinosti (3)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
M. K. Mitričević (17)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (2)
N. Gretsch (1)
Naše delo (1)
neznan (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (20)
Park vojaške zgodovine (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for T. Cadell ... (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly, London (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell ... (1)
Robinson (1)
samozal. J. Grdina (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG Maribor (1)
Societá storica del Litorale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (6)
Theodor Thomas (1)
Tiskarna sv. Cirila (97)
Tiskovna zadruga (17)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (425)