Število rezultatov iskanja: 799

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (9)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (6)
Acta hydrotechnica (6)
Alkohol in rak (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (1)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (34)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (28)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (3)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (16)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (7)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (8)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (6)
Kronika (Ljubljana) (17)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (15)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (5)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (40)
Natura Sloveniae (6)
Novi akordi (1)
Planinski vestnik (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (2)
Ptujski list (2)
RMZ-materials and geoenvironment (9)
Sanitarno inženirstvo (1)
Sava (Kranj) (236)
Scopolia (9)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (3)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (1)
Štajerc (6)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (3)
Uradni vestnik Zasavja (9)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (17)
Zbor občanov (17)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (15)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (34)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Geološki zavod Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Kranj (236)
Mestna knjižnica Ljubljana (112)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (183)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (15)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (17)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
(1)
A. Horvat (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Kuščer (1)
dLib distributer (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna založba Slovenije (4)
Etnografski muzej (1)
Euro-class Musicassettes (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Gubenšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Sava (1)
Foto Sava film (1)
Fotolik (3)
Fr. Vesel (7)
'Galanterija - Papir' (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Glasbena matica (2)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
H. T. Oršanič (1)
I. Jurgec (1)
I. Vrišer (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (9)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Giontini (1)
J. Müller (1)
J. Scheible (1)
J. Sodnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (28)
Kisovec: Multima (1)
Konzorcij Edinosti (5)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
M. Bombač (1)
M. Munda (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzej (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (17)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Osnovna šola (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Plavalni klub Ilirija (1)
Plon (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTB (1)
RTV (4)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Lapanje (1)
samozal. (3)
samozal. J. Kenda (13)
samozaložba (1)
Sava (1)
Sava film (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (49)
Skupščina Občine Sevnica (1)
Skupščine občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (9)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sound Art (1)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Sraka (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna Sava (236)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (17)
Turistično olepševalno društvo (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vojnogeografski institut (2)
World Renowned Sounds (1)
Zadružna knjiga (1)
Založba FE (1)
Založba ZRC (13)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (799)