Število rezultatov iskanja: 351

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (10)
Acta carsologica (13)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (10)
Acta geographica Slovenica (20)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (15)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (9)
Časopis za kritiko znanosti (11)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dialogi (2)
Documenta Praehistorica (14)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (2)
Managing global transitions (3)
Matematika v šoli (1)
Medicine, law & society (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (9)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (6)
Planinski vestnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (9)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavistična revija (3)
Slovenian veterinary research (3)
Slovenika (4)
Slovenski etnograf (1)
Sodobna pedagogika (6)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (16)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (15)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (47)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (11)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (61)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (4)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G.M. Seutter (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Građevinska knjiga (1)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
International Institute for Archival Science (12)
J. V. Čirić (1)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Moderna organizacija (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Revija (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
SEENPM (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (55)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (10)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (10)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
Založba ZRC (37)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (351)