Število rezultatov iskanja: 50054

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (392)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (41)
Acta linguistica asiatica (6)
Acta neophilologica (41)
Agricultura (1)
Akademija MM (3)
Amerikanski Slovenec (4127)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (75)
Annales. Series historia naturalis (10)
Anthropological notebooks (167)
Anthropos (Ljubljana) (31)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (49)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (3)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bilten (Banja Luka) (8)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (32)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (24)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (17)
Delavski list (1890) (3)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (21)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (126)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (599)
Edinost (Chicago) (234)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost in dialog (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (15)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (125)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (22)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (6)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (118)
Gozdarski vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Hmeljarski bilten (2)
Ilustrirani Slovenec (392)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (5)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Jadranski Slavjan (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (111)
Jezikoslovni zapiski (81)
Kakovostna starost (4)
Kaplje (Idrija) (5)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kmetijske in rokodelske novice (134)
Knjižnica (22)
Korenine (2)
Kronika (Ljubljana) (98)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (1)
Letni poročevalec (2)
Linguistica (Ljubljana) (69)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanski zvon (129)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (7)
Mali list (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Matajur (495)
Meddobje (Entresiglo) (1)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Misli (Kew) (652)
Monitor ISH (6)
Monokelj (1)
Murska straža (268)
Muzikološki zbornik (22)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (6)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (3)
Nova doba: l´era nuova (2)
Novi Matajur (1743)
Novi odmev (4)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novi toti (6)
Novinarski ples (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (10)
Partizan (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (34)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Ponedeljski Slovenec (372)
Porabje (947)
Pravi Slovenec (26)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (12)
Primorski dnevnik (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (37)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Ptujski list (8)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (103)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (137)
Slovenčev koledar (5)
Slovenec (1873) (21182)
Slovenec (Celovec) (210)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenika (4)
Slovenka (4)
Slovenska misel (12)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (13)
Slovenski gledališki letopis (5)
Slovenski gospodar (292)
Slovenski jezik (1997) (49)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski vestnik (3207)
Slovenščina 2.0 (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (13)
Sodobnost (1963) (104)
Sopotja (27)
Stati inu obstati (16)
Studia mythologica Slavica (12)
Studia universitatis hereditati (1)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (32)
Svobodni razgovori (9)
Škrat (2)
Šolska kronika (22)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (10)
Teden v slikah (23)
Teorija in praksa (41)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
To smo mi (4)
Toti list (1938) (152)
Traditiones (Ljubljana) (103)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (87)
Univerza - Ljubljana (19)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (2)
Vestnik = Messenger (21)
Vestnik za tuje jezike (10)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (1908) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (12)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (18)
Zgodovinski časopis (140)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (3)
Ženevske novice (25)
Leto izida
- (19)
1??? (19)
1570-1650 (1)
1620-1660 (1)
1725 (1)
1788 (1)
1788-1791 (1)
18?? (169)
1800-1807 (1)
1818 (1)
182? (1)
1829 (1)
1830 (1)
1836 (1)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1840 (1)
1840/1850 (1)
1844 (2)
1845 (4)
1846 (5)
1847 (15)
1848 (17)
1849 (38)
1850 (9)
1850/1860 (9)
1850-1876 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (2)
1856 (5)
1857 (8)
1858 (7)
1858- (1)
1859 (2)
1859/1869 (2)
186? (46)
1860 (2)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1861 (7)
1862 (2)
1863 (9)
1864 (2)
1865 (61)
1865/1881 (4)
1866 (112)
1867 (56)
1868 (23)
1869 (25)
187? (32)
1870 (29)
1871 (6)
1871/1881 (1)
1872 (6)
1873 (38)
1874 (160)
1875 (161)
1876 (154)
1877 (147)
1878 (150)
1879 (147)
188? (62)
1880 (161)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1918 (1)
1881 (155)
1881/1890 (1)
1881/1900 (5)
1882 (172)
1882/1898 (1)
1882-1883 (1)
1883 (368)
1884 (328)
1885 (322)
1885/1895 (1)
1886 (300)
1887 (247)
1888 (306)
1889 (314)
1889-1892 (1)
189? (83)
1890 (310)
1890/1899 (1)
1890/1915 (1)
1890/1920 (1)
1890/1930 (1)
1891 (280)
1892 (351)
1892/1902 (1)
1893 (311)
1894 (324)
1895 (324)
1895/1905 (4)
1895/1910 (1)
1896 (326)
1897 (318)
1897/1897 (1)
1897/1898 (1)
1898 (328)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (330)
19?? (2334)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
190? (168)
1900 (329)
1900/1905 (4)
1900/1910 (13)
1900/1911 (1)
1900/1917 (2)
1900/1920 (5)
1901 (367)
1902 (318)
1902/1928 (1)
1903 (365)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1904 (397)
1904/1960 (1)
1904-1905 (1)
1905 (426)
1905/1906 (4)
1905/1910 (3)
1905/1915 (17)
1905/1940 (2)
1906 (392)
1906/1939 (1)
1906? (8)
1907 (391)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1908 (399)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908? (1)
1909 (392)
1909-1911 (1)
191? (238)
1910 (404)
1910/1915 (16)
1910/1920 (53)
1910/1925 (1)
1910/1930 (20)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910? (1)
1911 (398)
1911/1917 (1)
1912 (408)
1912/1922 (1)
1913 (420)
1913/1923 (1)
1914 (462)
1914/1918 (6)
1915 (456)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (5)
1915/1923 (6)
1915/1925 (11)
1916 (431)
1917 (440)
1918 (481)
1919 (372)
192? (416)
1920 (500)
1920/1920 (2)
1920/1921 (1)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (7)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1929 (5)
1920/1930 (24)
1920/1940 (9)
1920/1950 (2)
1920/1970 (1)
1920-1930 (1)
1920-1940 (1)
1921 (405)
1921/1922 (1)
1922 (391)
1922/1923 (1)
1922-1925 (2)
1923 (418)
1923/1924 (1)
1923/1933 (8)
1923/1940 (1)
1923? (1)
1924 (523)
1924/1925 (1)
1925 (679)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (4)
1926 (703)
1926/1927 (1)
1927 (604)
1927/1928 (3)
1928 (749)
1928/1928 (1)
1928/1929 (1)
1929 (682)
1929/1939 (3)
1929-1935 (1)
193? (451)
1930 (793)
1930/1940 (5)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (3)
1930? (1)
1930-1931 (2)
1930-1940 (1)
1931 (634)
1932 (711)
1932/1935 (1)
1932-09-21 (1)
1933 (597)
1933/1937 (2)
1934 (549)
1934/1968 (1)
1935 (623)
1935/1939 (1)
1935/1940 (1)
1935/1945 (1)
1935? (3)
1935-1955 (1)
1936 (633)
1937 (652)
1938 (772)
1938/1938 (2)
1938/1939 (1)
1938? (1)
1938-1940 (1)
1939 (710)
1939/1939 (1)
194? (300)
1940 (653)
1940/1945 (2)
1940/1948 (1)
1940/1949 (1)
1940/1950 (2)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1941 (601)
1942 (516)
1942-1945 (1)
1943 (740)
1943-1945 (2)
1944 (513)
1944-1945 (1)
1945 (431)
1945/1946 (1)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1946 (94)
1947 (148)
1947/1960 (1)
1948 (133)
1948? (1)
1949 (171)
195? (382)
195?/18?? (1)
195?/19?? (1)
1950 (172)
1950/1953 (1)
1950/1959 (1)
1950/1960 (2)
1951 (143)
1951? (1)
1952 (183)
1952/1953 (1)
1953 (154)
1953/1954 (1)
1953/1963 (1)
1954 (95)
1954/1955 (1)
1954/1961 (1)
1955 (107)
1955? (1)
1956 (103)
1957 (102)
1958 (108)
1959 (104)
196? (253)
1960 (180)
1960/1968 (1)
1960/1969 (2)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960/1980 (1)
1961 (112)
1962 (118)
1962? (1)
1963 (149)
1964 (120)
1965 (110)
1965-1966 (1)
1966 (102)
1967 (110)
1968 (101)
1968-1969 (1)
1969 (111)
197? (179)
1970 (135)
1970/1981 (1)
1970-1977 (1)
1970-1979 (2)
1971 (113)
1972 (112)
1973 (108)
1974 (140)
1975 (112)
1976 (118)
1977 (206)
1977/1977 (1)
1977/1978 (2)
1978 (134)
1979 (141)
198? (111)
1980 (133)
1980-1990 (2)
1981 (253)
1982 (121)
1982/1982 (1)
1983 (122)
1984 (107)
1985 (114)
1985? (1)
1986 (122)
1987 (144)
1987-1990 (1)
1988 (174)
1989 (198)
199? (54)
1990 (204)
1990/1997 (1)
1991 (163)
1992 (213)
1993 (200)
1993/1993 (1)
1994 (209)
1994- (1)
1995 (196)
1996 (228)
1997 (252)
1997/1998 (1)
1998 (233)
1998? (2)
1999 (317)
2000 (311)
2001 (308)
2002 (266)
2002/2003 (1)
2003 (283)
2004 (238)
2005 (250)
2006 (304)
2007 (281)
2008 (289)
2009 (278)
2010 (265)
2010/2012 (1)
2011 (325)
2012 (336)
2012/2013 (1)
2013 (364)
2013/2014 (1)
2014 (281)
2014/2015 (1)
2015 (276)
2015/2016 (1)
2016 (228)
2017 (132)
2018 (69)
2019 (21)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (49)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (32)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (14)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (6)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (112)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (104)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Inštitut za varovanje zdravja RS (18)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (30)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3280)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2238)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (104)
Mariborska knjižnica (10)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (474)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39891)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (34)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (948)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Primorski dnevnik (8)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (14)
Slavistično društvo Slovenije (151)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (27)
Slovenski etnografski muzej (111)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (102)
Slovenski šolski muzej (22)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (117)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (72)
Študentska založba (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
University of Primorska Press (3)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (41)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (155)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (13)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (392)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (25)
Zedinjena Slovenija (32)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (24)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (85)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (444)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (168)
Vsebina
Založnik
(24)
[s. n.] (31)
1A internet (1)
A. Beer (2)
A. Berthold (64)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Cermak (1)
A. Černe (5)
A. Dolenc (9)
A. Hilgert (1)
A. Huber (5)
A. Jerkič (24)
A. L. Schneider (3)
A. Landau (7)
A. Lobnikar (5)
A. Mancini (1)
A. Marega (1)
A. Mencini (1)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perissich (2)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Saderman (6)
A. Schädler (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Smolej (1)
A. Tomšič (6)
A. Turk (1)
A. Uršič (5)
A. Vengar (3)
A. Vengust (1)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (4)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Anton Krempl (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Artur Kollitsch (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (1)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (1)
Atelier Weiss (1)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (2)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atellier Doris (1)
ATS Od me-je (1)
Aug. Berthold (1)
August Berthold (1)
author R. DiRicchardi (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (48)
Avtotehna (1)
Ažbe (8)
B. Bing (3)
B. Dolenc (183)
B. Egger (1)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (3)
B. Herdt (8)
B. Jakac (2)
B. Johannes (1)
B. Lergetporer (3)
B. Pleničar (5)
B. Richter (1)
B. Štajer (11)
Bamb. (1)
Bayer (2)
Beer & Mayer (1)
Beletrina (2)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Benet (1)
Beros Studio (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Božo Podkrajšek (152)
Božo Štajer (1)
Branko (10)
Braulin (1)
Brno (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
C. Alkier (1)
C. Götz (1)
C. Jagemann (2)
C. Lypoldt (1)
C. Narobé (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. Scolik (4)
C. T. Meyer (1)
C. Thiefs (2)
C. Zamboni (1)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (85)
Ch. Scolik (1)
Chicago Slovene Button Box Club (2)
Circovich (1)
Ciril Böhm (2)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Č. Zore (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (3)
D. Rovšek (55)
D. Stokavnik (1)
D. Škofič (2)
D... (1)
Davorin Rovšek (1)
Dawinghoff (1)
Delavski muzej (1)
Demšar (1)
Design biro (2)
Deutschen Vereines (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Doba Epis (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjski muzej (4)
Domovina (1)
Dragotin Hribar (4)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (4)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (5)
Društvo Slovencev Triglav (9)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo Sokol I (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (1)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (7)
Družba sv. Mohora (2)
Družba za založniške pobude (8)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (158)
Dvořak & Roškota (1)
Dzimskis Witte (1)
DZS (2)
E. Adamič (71)
E. Dzimski (3)
E. Justin (1)
E. Kramaršič (1)
E. Liegel (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Niggl (4)
E. Nigll (1)
E. Pogorec (1)
E. Pogorelc (24)
E. Pogorelz (19)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Urschitz (1)
E. Woigt (1)
E.Pogorelc (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Edinost (460)
Edinost Publishing (4127)
Edison Bell Radio (1)
Eduard Liegel (1)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elan (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (1)
Ernest Adamič (15)
Ernest Pogorelz Fotograf (1)
Etnografski muzej (17)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Aparnik (2)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. Bračko (1)
F. Carposio (1)
F. Cesale (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Erjavec (1)
F. F. Langhan (1)
F. Ferstl (1)
F. Fischer (1)
F. Gerwig (2)
F. Geza (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (2)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (23)
F. Grablje (1)
F. Graljec (1)
F. Grewig (1)
F. Hronek (1)
F. Jug (3)
F. Juriševič (1)
F. Kelleman (1)
F. Klemen (1)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (25)
F. Lainer (5)
F. Mauer (5)
F. Mavec (1)
F. Mayer (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (2)
F. Novšak (1)
F. Pavlin (4)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stele (7)
F. Svirčević (2)
F. Špiler Muys (1)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (38)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Ferd. Mayer (1)
Filač (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (41)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (14)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistčni center (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Central (1)
Foto - Firšt (1)
foto Anton Uršič (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Drayer (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto Kobal (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (2)
Foto Slovenija (48)
Foto Staut (3)
Foto studio Joško Šmuc (1)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (8)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto Wagner (1)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Foto-atelje Pelikan (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (7)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Dolšak (2)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (342)
Fr. Vesel? (2)
Fran Grabjec (1)
Fran Juriševič (1)
Fran Kulovec (392)
Fran Vesel (19)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
G. & J. Varga (1)
G. Bertok (1)
G. Blaž (1)
G. Dolenc (18)
G. Felici (1)
G. Grabietz (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (2)
G. Oblak (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schmidt (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Geološki zavod (6)
Giordani (1)
Glasbena matica (10)
Glasbena Matica (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Gorenjski muzej (11)
Goriški muzej (21)
Gosposvetski zvon (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Guido (1)
Gutenberghaus (2)
H. Dolenc (7)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Harmsen (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (18)
H. Kern (1)
H. Krapek (1)
H. Krappek (2)
H. Niggl (1)
H. Pogorelz (1)
H. Smrekar (2)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
Harpf (1)
HASA (1)
Heinr. Harmsen (1)
Helena Bavdek (1)
Helena Bavdekova (1)
Helidon (8)
Helios (1)
Hinko Smrekar (1)
Holdt (4)
Holynski (6)
Hudnik (1)
I. Artmann (1)
I. Bonač (1)
I. Jagodic (6)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kotar (7)
I. Kvas (1)
I. Ljubič (2)
I. Müllers (1)
I. Pogačnik (2)
I. Rupnik & Schelhaus (2)
I. Standl (5)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (3)
I. Tavčar (1)
I. Tischler (6)
I. Tišler (5)
I. Vavpotič (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
Institute for Ethnic Studies (41)
Institute for Slovene Emigration Research (593)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (113)
Inštitut za novejšo zgodovino (40)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (49)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (82)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (599)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (18)
Interfilm (2)
Iv. Lavrič (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Kunc fotograf (1)
J. & J. Martini (1)
J. Artman (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. Rottmayer (3)
J. Bahovec (1)
J. Blaznik (1)
J. Bogataj (2)
J. Bonač (2)
J. Brandner (1)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Carposio (1)
J. Diwischovsky (1)
J. Dornig (8)
J. Dzimski (4)
J. E. Božič (210)
J. Erjavec (1)
J. F. Langhans (1)
J. Fiausch (1)
J. Gertinger (1)
J. Giontini (26)
J. Hirsch (1)
J. J. Böhm (1)
J. Jablonski (1)
J. Javoršek (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kotar (4)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Leon (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Martini (1)
J. Massak (1)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Muller (3)
J. Müller (17)
J. Pavlin (1)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pelikan (47)
J. Pleterski (1)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (44)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Ritopečki (1)
J. Rosa (1)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (6)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Sešek (1)
J. Šmuc (4)
J. Taix (1)
J. Tittl (1)
J. Vertin (1)
J. Vrečko (1)
J. Wagner (1)
J. Winkler (2)
J. Zalar (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J. Zirmann (1)
J.B. Rottmayer (1)
J.M. Lenz (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (87)
J.V. Poberaj (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janez (1)
Japelj (1)
Jernej Bahovec (1)
Jevšenak (1)
Joan Leon (1)
Joh. Hőfelrich (1)
Jos. Dornig (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (5)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Jožef Blaznik (134)
Jožef Erjavec (1)
JSM (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Julius Muller (2)
Justin (1)
Jv. A. Standl (2)
K. Florian (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. Kodermac (1)
K. Pirkmanšek (1)
K. Rupal (1)
K. Schnegerk (1)
K. Staut (1)
K. Weingartschofer (1)
K.M. (1)
kamnotis pri Egerju (1)
Kapucinski samostan (1)
Karl Linhart (10)
Katoliška bukvarna (556)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (127)
Kerlo (2)
Klein (1)
Kleinmayr (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub koroških Slovencev (2)
Knjižnice Rakovnik (2)
Kolesarsko društvo (1)
Kolo jugosl. sester (1)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Konzorcij (278)
Konzorcij Edinosti (4)
Konzorcij Malega lista (1)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (372)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Kovin, Medlarz (1)
Kowalske (1)
Kranj (1)
KS (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD Ig (2)
KUD Janko Živko (1)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (18)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (5)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunstlicht Atelier Globus (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
L. Angerer (1)
L. Boccalini (2)
L. Bordin (1)
L. Bude (8)
L. Ciglenečki (1)
L. Čermelj (1)
L. Funtek (9)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (2)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (1)
L. Jakša (1)
L. Jere (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Krach (2)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (7)
L. Perrissich (1)
L. Pignat (1)
L. Schwentner (10)
L. Šmuc (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Langerholc (1)
Langhans (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (7)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leonova družba (2)
Leopold Bude (1)
Lepopld Bude (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Lexical Computing (1)
Litera (1)
Ljubljana (12)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska tiskarna (21205)
Ljudske pevke (1)
Lojze Kossi (18)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (9)
M. Berlan (1)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Foerster (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (5)
M. Japelj (30)
M. Klemenčič (4)
M. Klopčič (6)
M. Majar (1)
M. Maleš (22)
M. Merćep (1)
M. Natek (2)
M. Pfeifer (3)
M. Polak (1)
M. Popovič (1)
M. Reichstein (1)
M. Schindler (1)
M. Štupar (24)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Zanutti (1)
M. Zanutto (1)
Makart (5)
Maksim Gaspari (4)
Mancini (1)
Maraž (3)
Maribor (1)
Mariborska knjižnica (10)
Mariborski sokol (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marine-Akademie (1)
Marjon Sound Productions (1)
Marketing magazin (3)
Martini (1)
Matica slovenska (4)
Matica Slovenska (1)
Mavec (2)
Medicinski razgledi (6)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (4)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina (2)
Mestni muzej (1)
Miha Maleš (1)
Mihelač (1)
Milic (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladika (6)
Mladinska knjiga (8)
Moderna galerija (10)
Moderna organizacija (2)
Mohorjeva družba (2)
Molynski (1)
Moshiser (1)
Mosinger (7)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Moški pevski zbor (1)
Mraz (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (2)
N. Gretsch (1)
N. R. Smith (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Nadškofijski ordinariat (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (24)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10)
Narodna tiskarna (1)
Narodni muzej (2)
Narodni svet za Koroško (4)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naš glas (1)
Naša kniga (1)
Naše delo (2)
National Gallery of Slovenia (1)
natisnil Janes Leon (1)
New York, H. Velten (1)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj S. (1)
Nikolaj Sadnikar (2)
Nonet Certus (1)
O. Dasch (2)
O. Fischer (1)
O. Oppeln (1)
O. Sadar (1)
O. Thurm (1)
O. Z. (1)
Občina (2)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca SZDL (2)
Obzorja (45)
Obzorja Helidon (24)
Obzorja, Helidon (12)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
OK SZDL Bežigrad (12)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Oktet Škofije (1)
Organizacijski komite SPG (1)
Organizacijski komiteSPG (1)
P. Brežnik (1)
P. Delbo (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (3)
P. Lavnik (1)
P. Luković (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (2)
P. Vilman (1)
Papir (1)
Pavlič (1)
Pavlovčič (7)
Pedagoška fakulteta (20)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pelikan (2)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photographie von Ernest Pogorelz (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Pirnath (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (34)
Podobnik (2)
Pohl (1)
Pokorny (1)
Pokrajinska uprava (3)
Pommer (1)
Posavski muzej (1)
Potrč (1)
Pravna fakulteta (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prešernova družba (2)
Primožič (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva slovenska fanfara (1)
PTT Slovenije (1)
Purač (1)
Putsch (1)
R. Bratoš (2)
R. Firšt (1)
R. Jenik (2)
R. Krach (8)
R. Krziwanek (1)
R. Marković (2)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Oedl (22)
R. Pavlovec (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
R. Šimić (1)
R. Verderber (2)
Radio - Tednik (1)
Radio-Tednik (1)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
RCA Victor (2)
Reesch (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Ruslica (2)
S. A. Norvak (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. D'Andri (1)
S. Fras (5)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (2)
S. Hering (1)
S. Kurucz (1)
S. Lypoldt (1)
S. M. Skrinjar (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (2)
s. n (1)
s. n. (2)
S. Smolej (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (1)
S. Weinrich (3)
S. Weitzmann (2)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (4)
samozal. A. Budja (1)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Slana (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. skladatelj (1)
samozal. T. Pinter (58)
samozaložba (5)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Schädler (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (85)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Segall & Co. (1)
Sheboygan, G. C. Glaeser (1)
Siekely (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
SKZ (6)
Slavia press (1)
Slavia Press (19)
Slavistično društvo Slovenije (248)
Slavjansko društvo (6)
Slavko Fras (1)
Slomškova založba (5)
Slori (1)
SLORI (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. Straža (4)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Sociological Association (1)
Slovene Welding Society (392)
Slovene Writers' Association (6)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (116)
Slovenska izseljenska matica (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (13)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (98)
Slovenski etnografski muzej (131)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (652)
Slovenski gledališki in filmski muzej (5)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (10)
Slovenski šolski muzej (22)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo Melbourne (21)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (118)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (31)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (85)
Sokol (2)
Sophia (1)
Spalke & Kluge (2)
Spalke & Kluge fotografische kunstanstalt (1)
Springer (1)
Sraka (1)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
St.Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Staut (6)
Stengel & Co. (1)
Stengel & tovariši (1)
Straža (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Muzikant (1)
Studio Potrč (10)
Sunny Records (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Rovšek (1)
Študentska založba (19)
T. Bajec (1)
T. Glavan (2)
T. Kriper (1)
T. Pinter (301)
Talbot (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Th. Bohm (1)
The Jablonski Studios (8)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (293)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (138)
Tobak (1)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tömöry (1)
Tonka (5)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Triglavski kvintet (2)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turist (1)
Turistica (3)
Turistično društvo (3)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Umco (2)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetn. salon Miha Maleš (1)
Umetniška propaganda (1)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (49)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Uršič (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V Ljubljani (2)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
V. Angerer (2)
V. Bavec (2)
V. Bešter (91)
V. Bevc (1)
V. Bohinec (3)
V. Čatar (2)
V. Donat (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Katstelic (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (31)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Mayer (1)
V. Melik (1)
V. Petričič (1)
V. Pick (1)
V. Schertle (1)
V. Setečka (1)
V. Simončič (30)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vlašič (8)
V. Vlašić (2)
V. Vodopivec (1)
V. Weixl (1)
Vanek (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vekoslav Spindler (1)
Vengar (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Victoria Portrait (2)
Viktor Kunc (1)
Vilman (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Vivod - Fajon (2)
Vlada Republike Slovenije (2)
Vlašič (6)
Vokalni sekstet Vigred (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
W. Helfer (1)
W. Herbst (1)
W. Kral (1)
Wagner (4)
Weiss (2)
Willinger (1)
Z. Mahovič (3)
Z. Vidmar (1)
Zadružna zveza (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založba ZRC (41)
Založba ZRC, ZRC SAZU (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (25)
Zedinjena Slovenija (29)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (85)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (41)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (106)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (85)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (948)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (3207)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (140)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (97)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Zvezna trgovina (1)
ZZT (2238)
Železne dveri, Turistično društvo (3)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Življenje in svet (1)
Pravice
Išči med rezultati (50054)