Število rezultatov iskanja: 102858

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (9)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (7)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (472)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (56)
Acta linguistica asiatica (11)
Acta neophilologica (53)
Agricultura (1)
Akademija MM (4)
Amerikanski Slovenec (4127)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (112)
Annales. Series historia naturalis (12)
Anthropological notebooks (167)
Anthropos (Ljubljana) (38)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (27)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (58)
Ars et humanitas (11)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (3)
Atlanti (1)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Azijske in afriške študije (4)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bilten (Banja Luka) (9)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (34)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (17)
Borba (Italija) (2)
Brivec (71)
Cankarjev glasnik (69)
CEPS journal (6)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (24)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (46)
Čuk na palci (157)
De musica disserenda (3)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (21)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (134)
Didakta (10)
Dijaški almanah (4)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (127)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (599)
Edinost (Chicago) (234)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Edinost in dialog (7)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (15)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (120)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (5)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (41)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (8)
Glas iz Astena (1)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (155)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Gmajna (1)
Goriški list (1944) (84)
Gospodarski list (70)
Gozdarski vestnik (2)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Hmeljarski bilten (2)
Horuk (3)
Igra ustvarjalnosti (2)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani Slovenec (392)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (111)
Informatica Medica Slovenica (1)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Jadranka (36)
Jadranski almanah (2)
Jadranski Slavjan (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (1952)
Jezikoslovni zapiski (406)
Jug (7)
Jugoslavija (2)
Jugoslovenski Korotan (19)
Kakovostna starost (7)
Kaplje (Idrija) (5)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Keria (Ljubljana) (7)
Kmetijske in rokodelske novice (134)
Knjižnica (43)
Kočevski Slovenec (95)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (79)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Goriške matice (22)
Korenine (2)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroški Slovenec (1027)
Koroško Korošcem (37)
Krajnska čbelica (5)
Kredarica (Novi Sad) (50)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (115)
Kronika slovenskih mest (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letni poročevalec (2)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Linguistica (Ljubljana) (116)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (269)
Ljubljanski zvon (794)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (27)
Mali list (287)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Matajur (495)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mir (Celovec) (1668)
Misli (Kew) (668)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (8)
Monokelj (1)
Most (Trst) (50)
Murska straža (268)
Muzikološki zbornik (35)
Napredek (Cleveland) (225)
Narodna sloga (1)
Naš čolnič (72)
Naš rod (142)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (6)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (5)
Nova doba: l´era nuova (17)
Nova nada (12)
Nova Soča (60)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi glas (922)
Novi list (1975)
Novi list (1899-1908) (4)
Novi Matajur (1769)
Novi odmev (73)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novi toti (6)
Novice (11)
Novičar: večerno izdanje Edinosti (1)
Novinarski ples (1)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (301)
Partizan (2)
Pedagoška obzorja (2)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Pest (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (44)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pod lipo (2)
Poetikon (2)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Ponedeljski Slovenec (372)
Porabje (947)
Pravi Slovenec (26)
Pravnik (1)
Prehrana in rak (2)
Primerjalna književnost (153)
Primorec (3)
Primorski dnevnik (13495)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (41)
Problemi. Literatura (41)
Prosveta (Gorica) (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Ptujski list (8)
Rast (98)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (28)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (98)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za elementarno izobraževanje (18)
Revija za geografijo (2)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Rodna gruda (394)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (73)
Slavistična revija (728)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenčev koledar (5)
Slovenec (1873) (21182)
Slovenec (Celovec) (210)
Slovenian veterinary research (2)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenika (5)
Slovenka (117)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska misel (12)
Slovenska mladina (14)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (16)
Slovenski glasnik (1858) (161)
Slovenski gledališki letopis (5)
Slovenski gospodar (292)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (103)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski vestnik (3207)
Slovenščina 2.0 (51)
Slovenščina v šoli (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (1)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1933) (13)
Sodobnost (1963) (326)
Sopotja (31)
Stati inu obstati (22)
Studia mythologica Slavica (14)
Studia universitatis hereditati (3)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (22)
Svobodni razgovori (9)
Škrat (2)
Šolska kronika (36)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (4)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (10)
Taboriščnik (166)
Teden v slikah (23)
Teorija in praksa (57)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
To smo mi (8)
Toti list (1938) (152)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (217)
Trije labodje (2)
Trinkov koledar (57)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (87)
Univerza - Ljubljana (19)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (4)
V nove zarje (11)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (18)
Vertec (1871) (2)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik za tuje jezike (30)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Za našo deco (4)
Za našo deco (Edinost) (3)
Zarja (1908) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (12)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (18)
Zdravstveno varstvo (20)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (20)
Zgodovinski časopis (175)
Zora (1872) (150)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (7)
Ženevske novice (26)
Leto izida
- (17)
1??? (17)
1515 (1)
1570-1650 (1)
1607 (1)
1620-1660 (1)
1633/1707 (1)
17?? (1)
1715 (1)
1725 (1)
1758 (1)
1765 (1)
1777 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1790-1817 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1799 (1)
18?? (153)
1800-1807 (1)
1800-1850 (1)
1801 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1806 (1)
1808 (1)
1810 (1)
1811 (2)
1812 (2)
1813 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (53)
1818 (54)
1819 (53)
182? (1)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (53)
1823 (53)
1824 (55)
1825 (54)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (54)
1830 (53)
1831 (55)
1832 (57)
1833 (58)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (55)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (55)
1840/1850 (1)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (54)
1844 (55)
1845 (57)
1846 (110)
1847 (119)
1848 (158)
1849 (142)
1850 (31)
1850/1860 (9)
1850-1860 (1)
1850-1876 (2)
1850-1880 (1)
1850-1900 (1)
1851 (26)
1852 (105)
1853 (82)
1854 (58)
1856 (21)
1857 (22)
1858 (39)
1858- (1)
1859 (33)
1859/1869 (2)
186? (42)
1860 (29)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1860-1865 (1)
1860-1870 (4)
1860-1880 (2)
1860-1972 (1)
1861 (45)
1862 (28)
1863 (40)
1864 (33)
1865 (91)
1865/1881 (4)
1866 (163)
1867 (94)
1868 (43)
1869 (43)
1869-1886 (1)
187? (31)
1870 (69)
1870-1880 (1)
1870-1890 (1)
1871 (36)
1871/1881 (1)
1872 (91)
1873 (128)
1874 (253)
1875 (249)
1876 (289)
1877 (279)
1878 (269)
1879 (261)
188? (56)
1880 (302)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1890 (3)
1880-1892 (1)
1880-1900 (4)
1880-1910 (1)
1880-1916 (1)
1880-1918 (1)
1880-1920 (2)
1881 (288)
1881/1890 (1)
1881/1900 (5)
1882 (350)
1882/1898 (1)
1882-1883 (1)
1883 (574)
1884 (573)
1885 (537)
1885/1895 (1)
1886 (519)
1887 (467)
1888 (497)
1889 (505)
1889-1892 (1)
189? (73)
1890 (502)
1890/1899 (1)
1890/1915 (1)
1890/1920 (1)
1890/1930 (1)
1890-1897 (1)
1890-1900 (6)
1890-1910 (3)
1890-1920 (1)
1891 (437)
1891-1898 (1)
1892 (559)
1892/1902 (1)
1893 (536)
1894 (747)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (742)
1895/1905 (3)
1895/1910 (1)
1895-1896 (1)
1895-1905 (1)
1896 (749)
1897 (780)
1897/1897 (1)
1897/1898 (1)
1898 (849)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (888)
19?? (2137)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
190? (148)
1900 (932)
1900- (1)
1900/1905 (4)
1900/1910 (12)
1900/1911 (1)
1900/1917 (2)
1900/1920 (5)
1900-1904 (1)
1900-1909 (2)
1900-1910 (12)
1900-1912 (3)
1900-1914 (3)
1900-1916 (1)
1900-1918 (1)
1900-1920 (19)
1900-1930 (15)
1900-1933 (1)
1900-1935 (1)
1900-1936 (1)
1900-1940 (10)
1900-1950 (22)
1901 (955)
1902 (867)
1902/1928 (1)
1903 (909)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1904 (992)
1904/1960 (1)
1904-1905 (1)
1905 (1017)
1905/1906 (4)
1905/1910 (3)
1905/1915 (17)
1905/1940 (2)
1906 (995)
1906/1939 (1)
1906? (7)
1907 (1039)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1907-1908 (1)
1907-1970 (2)
1908 (1095)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908? (1)
1908-1909 (1)
1909 (1073)
1909-1910 (1)
1909-1911 (2)
191? (221)
1910 (1051)
1910/1915 (16)
1910/1920 (47)
1910/1925 (1)
1910/1930 (17)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910? (1)
1910-1911 (2)
1910-1915 (2)
1910-1919 (3)
1910-1920 (14)
1910-1921 (1)
1910-1930 (10)
1910-1935 (1)
1910-1940 (1)
1910-1950 (3)
1911 (1040)
1911/1917 (1)
1912 (1093)
1913 (1008)
1913/1923 (1)
1914 (1068)
1914/1918 (6)
1914-1914 (1)
1914-1918 (1)
1915 (1027)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (5)
1915/1923 (5)
1915/1925 (9)
1915-1923 (1)
1915-1925 (2)
1916 (873)
1917 (871)
1918 (911)
1919 (836)
192? (370)
1920 (1082)
1920/1920 (2)
1920/1921 (1)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (6)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1929 (5)
1920/1930 (24)
1920/1940 (9)
1920/1950 (2)
1920/1970 (1)
1920-1923 (2)
1920-1926 (1)
1920-1929 (3)
1920-1930 (36)
1920-1931 (2)
1920-1933 (1)
1920-1935 (1)
1920-1937 (1)
1920-1940 (29)
1920-1943 (1)
1920-1945 (1)
1920-1950 (6)
1921 (825)
1921/1922 (1)
1922 (898)
1922/1923 (1)
1922-1923 (1)
1922-1925 (2)
1923 (1025)
1923/1924 (12)
1923/1933 (7)
1923/1940 (1)
1923? (1)
1923-1933 (1)
1923-1950 (1)
1924 (1061)
1924/1925 (12)
1925 (1198)
1925/1926 (11)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (4)
1925-1940 (2)
1926 (1209)
1926/1927 (1)
1927 (1080)
1927/1928 (3)
1928 (1113)
1928/1928 (1)
1928/1929 (1)
1928-1935 (1)
1929 (749)
1929/1930 (8)
1929/1939 (3)
1929-1935 (1)
1929-1938 (1)
193? (410)
1930 (883)
1930/1931 (9)
1930/1940 (4)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (3)
1930? (1)
1930-1931 (2)
1930-1939 (2)
1930-1940 (39)
1930-1941 (1)
1930-1942 (3)
1930-1943 (1)
1930-1950 (10)
1930-1960 (2)
1930-1970 (1)
1931 (715)
1931/1932 (9)
1932 (804)
1932/1933 (9)
1932/1935 (1)
1932-09-21 (1)
1933 (691)
1933/1934 (9)
1933/1937 (2)
1934 (642)
1934/1935 (9)
1934/1968 (1)
1935 (699)
1935/1936 (9)
1935/1939 (1)
1935/1940 (1)
1935/1945 (1)
1935? (3)
1935-1940 (1)
1935-1955 (1)
1936 (732)
1936/1937 (9)
1937 (780)
1937/1938 (9)
1937-1939 (2)
1938 (950)
1938/1938 (2)
1938/1939 (18)
1938? (1)
1938-1940 (1)
1939 (920)
1939/1940 (30)
1939-1950 (1)
194? (278)
1940 (828)
1940/1941 (23)
1940/1945 (1)
1940/1948 (1)
1940/1950 (2)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1940-1941 (1)
1940-1942 (1)
1940-1943 (2)
1940-1945 (3)
1940-1949 (4)
1940-1950 (11)
1940-1960 (7)
1941 (640)
1941/1942 (23)
1941-1945 (1)
1942 (517)
1942/1943 (17)
1942-1945 (1)
1943 (745)
1943/1944 (11)
1943-1945 (2)
1944 (587)
1944-1945 (1)
1945 (633)
1945/1946 (1)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1945-1949 (1)
1945-1950 (2)
1945-1970 (1)
1946 (443)
1947 (576)
1947/1960 (1)
1948 (450)
1948/1950 (1)
1948? (1)
1949 (522)
195? (350)
195?/18?? (1)
195?/19?? (1)
1950 (524)
1950/1953 (1)
1950/1960 (2)
1950-1951 (1)
1950-1954 (1)
1950-1957 (5)
1950-1960 (31)
1950-1961 (1)
1950-1962 (1)
1950-1970 (1)
1950-1976 (1)
1950-1999 (1)
1951 (504)
1951? (1)
1952 (550)
1952/1953 (1)
1953 (521)
1953/1954 (1)
1953/1963 (1)
1954 (476)
1954/1955 (1)
1954/1961 (1)
1954-2004 (1)
1955 (540)
1955/1956 (48)
1955-1965 (1)
1956 (531)
1957 (587)
1957-1970 (1)
1958 (616)
1959 (605)
196? (239)
1960 (678)
1960/1961 (11)
1960/1968 (1)
1960/1969 (1)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960/1980 (1)
1960-1969 (3)
1960-1970 (11)
1960-1980 (1)
1961 (591)
1961/1962 (11)
1962 (568)
1962/1963 (9)
1962? (1)
1962-1980 (1)
1963 (605)
1963/1964 (5)
1964 (576)
1965 (579)
1965-1966 (1)
1966 (566)
1967 (572)
1967/1969 (1)
1968 (557)
1968-1969 (1)
1968-1970 (3)
1969 (591)
197? (163)
1970 (581)
1970/1981 (1)
1970-1977 (1)
1970-1978 (1)
1970-1979 (3)
1970-1980 (12)
1970-1984 (1)
1970-1990 (1)
1971 (583)
1972 (589)
1973 (490)
1974 (308)
1975 (291)
1975-1976 (1)
1975-1978 (1)
1975-1985 (1)
1976 (265)
1976-1977 (3)
1977 (667)
1977/1977 (1)
1977/1978 (6)
1977-1990 (1)
1978 (600)
1978-1980 (1)
1979 (595)
198? (102)
1980 (585)
1980-1984 (1)
1980-1990 (9)
1980-1999 (1)
1980-2000 (1)
1981 (698)
1982 (561)
1982/1982 (1)
1983 (600)
1984 (271)
1984/1985 (1)
1985 (275)
1985? (1)
1986 (279)
1987 (290)
1987-1990 (1)
1988 (319)
1989 (367)
1989/1990 (2)
199? (51)
1990 (398)
1990/1997 (1)
1990-1994 (1)
1990-2000 (2)
1990-2010 (1)
1991 (334)
1991/1992 (1)
1992 (379)
1992-1999 (1)
1993 (397)
1993/1993 (1)
1994 (477)
1995 (471)
1996 (416)
1997 (442)
1997/1998 (1)
1998 (361)
1998? (2)
1999 (503)
19XX (1)
2000 (448)
2001 (464)
2002 (428)
2002/2003 (1)
2003 (457)
2004 (422)
2005 (435)
2006 (504)
2007 (654)
2008 (786)
2008-2009 (27)
2009 (828)
2010 (763)
2010/2012 (1)
2011 (821)
2012 (834)
2012/2013 (1)
2013 (876)
2013/2014 (1)
2014 (830)
2014/2015 (1)
2015 (773)
2015/2016 (1)
2016 (503)
2016-2017 (1)
2017 (305)
2017/2018 (1)
2018 (304)
2018/2019 (1)
2018-2017 (1)
2019 (238)
2019/2020 (1)
2020 (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (58)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (50)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (34)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (19)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družina d.o.o. (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
fizična oseba (3)
Geološki zavod Slovenije (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (10361)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (99)
Inštitut za novejšo zgodovino (41)
Inštitut za varovanje zdravja RS (20)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (36)
Knjižnica Ivana Tavčarja (12)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca (236)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (5985)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2321)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (76)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (326)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (301)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (581)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (28)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (65382)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (40)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4374)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (44)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (948)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Primorski dnevnik (2752)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Revija SRP (36)
Rokodelski center Ribnica (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIB d.o.o. (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (16)
Slavistično društvo Slovenije (956)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (31)
Slovenski etnografski muzej (104)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (118)
Slovenski šolski muzej (36)
Slovensko arheološko društvo (27)
Slovensko društvo Informatika (115)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (124)
Slovensko etnološko društvo (154)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (72)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (23)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (48)
University of Primorska Press (3)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (56)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (255)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (41)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (75)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (20)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5273)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (472)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo Celje (20)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (46)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (124)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (44)
ZRC SAZU (836)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (45)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (211)
Vsebina
Arheologija (10)
Arhitektura (14)
Astronomija, astrofizika (4)
Bibliografije (69)
Bibliotekarstvo (208)
Biografije (358)
Biologija (48)
Botanika (7)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (4)
Civilizacija (140)
Demografija (1242)
Domoznanstvo (49)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (7)
Družbene vede (72)
Ekonomija (48)
Etnologija (298)
Filozofija, psihologija (59)
Fizika (4)
Fotografija (9653)
Geografija (60)
Geologija (19)
Glasba (45)
Gledališče (1910)
Gospodinjstvo (5)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (12)
Grafična umetnost (50)
Industrija, obrt, rokodelstvo (3)
Informatika (1)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (7)
Inženirstvo, tehnologija (7)
Javna uprava (1014)
Jezikoslovje in jeziki (2639)
Kemija (6)
Kemijska tehnologija (7)
Kinematografija (6)
Kmetijstvo (95)
Knjigovodstvo (1)
Književnost (7319)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (9)
Likovna umetnost (5)
Ljudsko slovstvo (19)
Matematika (4)
Medicina (514)
Menedžement (1)
Menedžment (3)
Naravoslovne vede (13)
Odrska glasba. Opera (2)
Oglaševanje (6)
Organizacije (117)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (1)
Pisave, knjige (4)
Politika (15574)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (1)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (41)
Poslovni menedžment (5)
Pravo (47)
Promet (2)
Računalništvo (137)
Risanje (6)
Rokopisi (28)
Slikarstvo (16)
Socialno delo (5)
Sociologija (237)
Statistika (4)
Šport (96)
Telekomunikacije (2)
Tiskovine (57123)
Umetnost (173)
Urbanizem (14)
Verstva. Teologija (790)
Vokalna glasba (31)
Vzgoja, izobraževanje (556)
Zgodovina (2686)
Znanost (35)
Zoologija (10)
Založnik
(3)
[s. n.] (31)
[s.n.] (2)
1A internet (3)
A. Beer (2)
A. Berthold (56)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Cermak (1)
A. Černe (4)
A. Dolenc (8)
A. Einšpieler (524)
A. Hilgert (1)
A. Huber (5)
A. Jerkič (21)
A. L. Schneider (3)
A. Landau (7)
A. Lobnikar (4)
A. Mancini (1)
A. Marega (1)
A. Mencini (1)
A. Munih (2)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perissich (2)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Saderman (6)
A. Schädler (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Smolej (1)
A. Tomšič (5)
A. Uršič (5)
A. Vengar (3)
A. Vengust (1)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (4)
Abecednik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (3)
Alea (1)
Andrej Gabršček (63)
Andrej Komel (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Anton Janežič (162)
Anton Krempl (2)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (58)
Artur Kollitsch (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (1)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (1)
Atelier Weiss (1)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (1)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atellier Doris (1)
ATS Od me-je (1)
Aug. Berthold (1)
August Berthold (1)
author R. DiRicchardi (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (44)
Avtotehna (1)
Ažbe (8)
B. Bing (3)
B. Dolenc (164)
B. Egger (1)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (3)
B. Herdt (8)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Kos (1)
B. Lergetporer (3)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
B. Pleničar (5)
B. Richter (1)
B. Štajer (10)
Bamb. (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
Beer & Mayer (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (5)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Beros Studio (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Božo Podkrajšek (152)
Božo Štajer (1)
Branko (8)
Bratstvo-Jednota (1)
Braulin (1)
Brno (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
C. Alkier (1)
C. Jagemann (2)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Lypoldt (1)
C. Narobé (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. T. Meyer (1)
C. Thiefs (1)
C. Zamboni (1)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (124)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
Ch. Scolik (1)
Chicago Slovene Button Box Club (2)
Circovich (1)
Ciril Böhm (2)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Convento Monte Santo (20)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (3)
D. Pirjavec (1)
D. Rovšek (54)
D. Stokavnik (1)
D. Škofič (2)
D. Šubic (1)
D... (1)
Davorin Rovšek (1)
Dawinghoff (1)
Delavski muzej (1)
Demšar (1)
Design biro (2)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (10)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Doba Epis (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjski muzej (4)
Domovina (1)
Dragotin Hribar (8)
Dramatično društvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (15)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (51)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev "Kredarica" (50)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (8)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (7)
Društvo Slovencev Triglav (10)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Slovenski staroverci (2)
Društvo slovenskih pisateljev (3)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (4)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo Sokol I (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (4)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (6)
Družba za založniške pobude (13495)
Družina (14)
Državna založba Slovenije (414)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Dvořak & Roškota (1)
DZS (54)
E. Adamič (61)
E. Dzimski (3)
E. Justin (1)
E. Kramaršič (1)
E. Liegel (2)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Niggl (2)
E. Nigll (1)
E. Pogorec (1)
E. Pogorelc (23)
E. Pogorelz (19)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Urschitz (1)
E. Woigt (1)
E.Pogorelc (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Edinost (471)
Edinost Publishing (4127)
Edison Bell Radio (1)
Eduard Liegel (1)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elan (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Ernest Adamič (10)
Ernest Pogorelz Fotograf (1)
Etnografski muzej (22)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. Aparnik (2)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. Carposio (1)
F. Cesale (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Erjavec (1)
F. Ferstl (1)
F. Gerwig (2)
F. Geza (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (1)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (23)
F. Grablje (1)
F. Graljec (1)
F. Haderlap (1668)
F. Hronek (1)
F. Jug (3)
F. Juriševič (1)
F. K. Meško (3)
F. Kelleman (1)
F. Klemen (1)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (24)
F. Lainer (4)
F. Mauer (5)
F. Mavec (1)
F. Mayer (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (2)
F. Novšak (1)
F. Pavlin (3)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stele (7)
F. Svirčević (2)
F. Špiler Muys (1)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Faculty of Arts (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (11)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (54)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filač (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (53)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (27)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (73)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (2)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Central (1)
Foto - Firšt (1)
foto Anton Uršič (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Drayer (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto Kobal (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (2)
Foto Slovenija (47)
Foto Staut (3)
Foto studio Joško Šmuc (1)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (8)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Foto-atelje Pelikan (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (6)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr Vesel (1)
Fr. Derganc (7)
Fr. Dolšak (1)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Malgaj (19)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (324)
Fr. Vesel? (2)
Fran Grabjec (1)
Fran Juriševič (1)
Fran Kulovec (392)
Fran Vesel (18)
Franc Leskovšek (1)
France Memmer (12)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
G. & J. Varga (1)
G. Bertok (1)
G. Blaž (1)
G. Dolenc (16)
G. Felici (1)
G. Grabietz (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (1)
G. Oblak (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Geološki zavod (8)
Giordani (1)
Glasbena matica (12)
Glasbena Matica (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (9)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Gorica (15)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška matica (1)
Goriška Matica (22)
Goriška Mohorjeva (21)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Goriški muzej (21)
Gosposvetski zvon (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Greyko (1)
Gutenberghaus (2)
H. Dermol Hvala (1)
H. Dolenc (7)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (17)
H. Krapek (1)
H. Krappek (2)
H. Niggl (1)
H. Pogorelz (1)
H. Smrekar (2)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hans Prader (1)
Harpf (1)
HASA (1)
Heinr. Harmsen (1)
Helena Bavdek (1)
Helena Bavdekova (1)
Helidon (10)
Helios (1)
Hinko Smrekar (1)
Holdt (4)
Holynski (6)
Hudnik (1)
I. Artmann (1)
I. Bonač (1)
I. Jagodic (5)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kotar (6)
I. Kvas (1)
I. Ljubič (2)
I. Müllers (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Pogačnik (2)
I. Rupnik & Schelhaus (2)
I. Slavec (897)
I. Standl (4)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (3)
I. Tavčar (1)
I. Tischler (6)
I. Tišler (4)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Vavpotič (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
Institute for Ethnic Studies (41)
Institute for Slovene Emigration Research (593)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (110)
Inštitut za novejšo zgodovino (43)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (100)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (400)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (599)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (19)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (1)
Interfilm (2)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Iv. Fajdiga (4)
Iv. Lavrič (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Kunc fotograf (1)
Ivan Piano (25)
izdatelj (1)
J. & J. Martini (1)
J. Artman (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. Rottmayer (3)
J. Bahovec (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (2)
J. Bogataj (2)
J. Bonač (2)
J. Brandner (1)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Carposio (1)
J. Diwischovsky (1)
J. Dornig (8)
J. Dzimski (3)
J. E. Božič (210)
J. Erjavec (1)
J. F. Langhans (1)
J. Fiausch (1)
J. G. Vrdélski (2)
J. Gertinger (1)
J. Giontini (27)
J. Hirsch (1)
J. Jablonski (1)
J. Javoršek (1)
J. K. Jeretin (13)
J. Kastelic etc. (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Kotar (4)
J. Krajec (1)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Leon (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (2)
J. Mally (1)
J. Martini (1)
J. Massak (1)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Muller (3)
J. Müller (16)
J. Pavlin (1)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pelikan (43)
J. Pleterski (1)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (40)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. R. Milic (2)
J. Rechnitzer (1)
J. Rigler (1)
J. Ritopečki (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Rudolf Milic (27)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (6)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Sešek (1)
J. Šmuc (3)
J. Taix (1)
J. Tittl (1)
J. Vertin (1)
J. Vrečko (1)
J. Wagner (1)
J. Winkler (2)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J. Zirmann (1)
J.B. Rottmayer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (87)
J.V. Poberaj (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez (1)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Japelj (1)
Jernej Bahovec (1)
Jevšenak (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Joh. Hőfelrich (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Johann Singriener (1)
Jos. Dornig (1)
Jos. Saller & A. Knesevič (5)
Jos. Saller j. & A. Knesevič (1)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Niko Sadnikar (1)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Jožef Blaznik (135)
Jožef Erjavec (1)
Jožef R. Milic (1)
JSM (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Julius Muller (2)
Jurij Stadelmann (302)
Justin (1)
Jutro (1)
Jv. A. Standl (2)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Florian (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kodermac (2)
K. Pirkmanšek (1)
K. Schnegerk (1)
K. Sohar (1)
K. Staut (1)
K. Weingartschofer (1)
K.M. (1)
kamnotis pri Egerju (1)
Kapucinski samostan (1)
Karl Linhart (10)
Kat. Tisk. (1)
Katoliška bukvarna (557)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (2594)
Kerlo (2)
Klein (1)
Kleinmayr (1953)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub koroških Slovencev (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnice Rakovnik (2)
Kolesarsko društvo (1)
Kolo jugosl. sester (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Konzorcij (389)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (117)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (372)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Kovin, Medlarz (1)
Kowalske (1)
Kranj (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
KS (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD Ig (2)
KUD Janko Živko (1)
KUD Logos (2)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (16)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (73)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunstlicht Atelier Globus (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
Kvartet Zven (1)
L. Angerer (1)
L. Boccalini (2)
L. Bordin (1)
L. Bude (6)
L. Cappelli (1)
L. Ciglenečki (1)
L. Čermelj (1)
L. Funtek (8)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (1)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (1)
L. Jakša (1)
L. Jere (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Krach (1)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (7)
L. Perrissich (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (13)
L. Šmuc (1)
L. Trevisini (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Langerholc (1)
Langhans (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (269)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leonova družba (2)
Leopold Bude (1)
Lepopld Bude (1)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Lexical Computing (1)
Licinio Cappelli (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Lipa (1)
Litera (9)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana (12)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska tiskarna (21205)
Ljudske pevke (1)
Lojze Kossi (18)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (9)
M. Berlan (1)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Foerster (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (5)
M. Japelj (26)
M. Klemenčič (1)
M. Klopčič (6)
M. Majar (1)
M. Maleš (19)
M. Merćep (1)
M. Natek (2)
M. Pfeifer (2)
M. Polak (1)
M. Popovič (1)
M. Reichstein (1)
M. Schindler (1)
M. Štupar (22)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Zanutti (1)
M. Zanutto (1)
Makart (5)
Maks Cotič (1)
Maksim Gaspari (4)
Mancini (1)
Maribor (1)
Mariborska knjižnica (301)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski sokol (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marine-Akademie (1)
Marjon Sound Productions (1)
Marketing magazin (4)
Martini (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (3)
Mavec (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (6)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (4)
Melopoja (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina (2)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestni muzej (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Miha Kastelic (5)
Miha Maleš (1)
Mihelač (1)
Milic (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (10)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladika (5)
Mladinska knjiga (11)
Moderna galerija (9)
Moderna organizacija (2)
Modra ptica (143)
Modrijan (9)
Mohorjeva družba (2)
Molynski (1)
Moshiser (1)
Mosinger (7)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Moški pevski zbor (1)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
Mraz (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzejsko društvo (28)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (2)
N. Gretsch (1)
N. R. Smith (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Nadškofijski ordinariat (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13)
Narodna tiskarna (294)
Narodna založba (1)
Narodni muzej (2)
Narodni svet (120)
Narodni svet za Koroško (4)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naš glas (1)
Naša kniga (1)
Naša založba (2)
Naše delo (2)
National Gallery of Slovenia (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Janes Leon (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nejamedia (1)
New York, H. Velten (1)
neznan (1)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj S. (1)
Nikolaj Sadnikar (1)
Nonet Certus (1)
Nova revija (2)
Nova založba (2)
O. Dasch (1)
O. Fischer (2)
O. Oppeln (1)
O. Sadar (1)
O. Thurm (1)
O. Z. (1)
Občina (2)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca SZDL (2)
Obzorja (184)
Obzorja Helidon (23)
Obzorja, Helidon (12)
Ocean (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
OK SZDL Bežigrad (12)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Oktet Škofije (1)
Oktet Tosama (1)
Organizacijski komite SPG (1)
Organizacijski komiteSPG (1)
P. Brežnik (1)
P. Delbo (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (2)
P. Lavnik (1)
P. Luković (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (2)
P. Vilman (1)
P. Weiss (1)
Papir (1)
Partizanska knjiga (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pavlič (1)
Pavlovčič (7)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (322)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pelikan (2)
per Ignaz Kremshari (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (56)
Pirnath (1)
pisatelj (2)
Pivec (7)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (44)
Podobnik (2)
Pohl (1)
Pokorny (1)
Pokrajinska šolska založba (6)
Pokrajinska uprava (3)
Pommer (1)
Posavski muzej (1)
Potrč (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Pravna fakulteta (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prešernova družba (2)
Prežihov V. (4)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Primožič (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva slovenska fanfara (1)
PTT Slovenije (1)
Purač (1)
Putsch (1)
R. Bratoš (2)
R. Jenik (1)
R. Krach (8)
R. Krziwanek (1)
R. Marković (2)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Oedl (21)
R. Pavlovec (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
R. Šimić (1)
R. Verderber (2)
Radio - Tednik (1)
Radio-Tednik (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
RCA Victor (2)
Reesch (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (36)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus Klett (74)
RTB (1)
RTV (12)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Ruslica (20)
S. A. Norvak (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. D'Andri (1)
S. Fras (5)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (1)
S. Hering (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Kurucz (1)
S. Lypoldt (1)
S. M. Skrinjar (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (2)
s. n (1)
s. n. (318)
S. n. (3)
S. Smolej (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (1)
S. Weinrich (3)
S. Weitzmann (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (6)
samozal. A. Budja (1)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Slana (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. skladatelj (1)
samozal. T. Pinter (54)
samozaložba (11)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sanje (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Schädler (1)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (124)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Segall & Co. (1)
Siekely (1)
Silvio Spazzal (1)
Självförlag (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
SKZ (6)
Slavia press (1)
Slavia Press (18)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (2680)
Slavjansko društvo (6)
Slavko Fras (1)
Slomškova založba (4)
Slori (1)
SLORI (1)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. Straža (4)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Comparative Literature Association (15)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Society Informatika (104)
Slovene Sociological Association (1)
Slovene Welding Society (472)
Slovene Writers' Association (7)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenian Singing Society Zarja (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (237)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska izseljenska matica (398)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (13)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska kulturna akcija (133)
Slovenska matica (4)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (225)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (102)
Slovenski etnografski muzej (126)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (668)
Slovenski gledališki in filmski muzej (5)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (11)
Slovenski šolski muzej (36)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (13)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (148)
Slovensko etnološko društvo (155)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (38)
Slovensko geološko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (22)
Slovensko sociološko društvo (15)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (15)
Societá storica del Litorale (124)
Sokol (2)
Sophia (1)
Springer (1)
Sraka (2)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
St.Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Staut (5)
Stengel & Co. (1)
Stengel & tovariši (1)
Straža (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Muzikant (1)
Studio Potrč (10)
Sunny Records (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Rovšek (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Štefan Godina (162)
Študentska založba (33)
Študentska založba Litera (1)
T. Bajec (1)
T. Glavan (2)
T. J. Krajec (1)
T. Kriper (1)
T. Pinter (259)
Talbot (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Tehnika Slovenske armade (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Teološka fakulteta (12)
Terlep (1)
Th. Bohm (1)
The Jablonski Studios (8)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (3)
Tisk Lavoratore (4)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna Edinost (5)
Tiskarna sv. Cirila (293)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (804)
Tobak (1)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tömöry (1)
Tonka (4)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Triglavski kvintet (2)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (51)
Turist (1)
Turistica (3)
Turistično društvo (3)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (175)
Umco (2)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetn. salon Miha Maleš (1)
Umetniška propaganda (2)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (14)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (100)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza (2)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Uršič (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
V Ljubljani (2)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
V. Angerer (2)
V. Bavec (2)
V. Bešter (75)
V. Bevc (1)
V. Bohinec (3)
V. Čatar (2)
V. Donat (1)
V. Donat, J. Tomaš (1)
V. Katstelic (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (28)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Mayer (1)
V. Melik (1)
V. Petričič (1)
V. Pick (1)
V. Schertle (1)
V. Setečka (1)
V. Simončič (27)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vlašič (8)
V. Vlašić (2)
V. Vodopivec (1)
V. Weixl (1)
Vanek (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vekoslav Spindler (1)
Vengar (2)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Victoria Portrait (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Kunc (1)
Vilman (1)
Vinko Kermolj (81)
Visoka šola za politične vede (3)
Vivod - Fajon (2)
Vlada Republike Slovenije (2)
Vladimir J. Teharski (12)
Vlašič (6)
Vokalni sekstet Vigred (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
W. Helfer (1)
W. Herbst (1)
W. Kral (1)
Wagner (4)
Weiss (2)
Willinger (1)
Z. Mahovič (3)
Z. Vidmar (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (901)
Zadruga Lipa (57)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zadružna zveza (71)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (6)
Založba Pivec (4)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (65)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (18)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
založili izdavatelji (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Založništvo tržaškega tiska (10744)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo (26)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (124)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (56)
ZKMI (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (225)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (11)
Znanstveno društvo (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (124)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (43)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (45)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza Slovencev na Madžarskem (948)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (3)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (3207)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (177)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (111)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Zvezna tiskarna (228)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Zvezna trgovina (1)
ZZT (2264)
Železne dveri, Turistično društvo (3)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (102858)