Število rezultatov iskanja: 5198

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (23)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (33)
Anthropos (Ljubljana) (20)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (34)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (1)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (32)
Bogoslovni vestnik (3)
Cleveland journal (Ohio) (102)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (10)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dialogi (8)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (99)
Edinost in dialog (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (73)
Filozofski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Glas iz Astena (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (51)
Gozdarski vestnik (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (37)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (6)
Korenine (2)
Kronika (Ljubljana) (74)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (5)
Management (Spletna izd.) (1)
Matajur (494)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Medicinski razgledi (1)
Misli (Kew) (650)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (5)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (6)
Porabje (947)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (34)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (60)
Research in social change (1)
Retrospektive (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (11)
Slovenika (4)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski vestnik (1202)
Slovenščina 2.0 (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (6)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Svobodni razgovori (1)
Šolska kronika (4)
Taboriščnik (166)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (Ljubljana) (68)
Trinkov koledar (57)
V nove zarje (11)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (99)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (34)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (32)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (61)
Inštitut za novejšo zgodovino (34)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1269)
Kulturno društvo Ivan Trinko (551)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1336)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenski etnografski muzej (66)
Slovenski misijon Melbourne (100)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (51)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (51)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (116)
Založnik
1A internet (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
Akademska založba (1)
Arhivsko društvo Slovenije (34)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (33)
Deutschen Vereines (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (5)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (5)
DZS (2)
Etnografski muzej (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Gorenjski muzej (1)
Gutenberghaus (2)
H. Dermol Hvala (1)
HASA (1)
Institute for Ethnic Studies (22)
Institute for Slovene Emigration Research (97)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (61)
Inštitut za novejšo zgodovino (35)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (99)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Blaznik (1)
J. Pleterski (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
L. Čermelj (1)
L. Schwentner (4)
l'auteur T. Orter (1)
LDS (2)
Leonova družba (2)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mariborski sokol (1)
Marjon International Records (1)
Marketing magazin (2)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Gretsch (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodni svet za Koroško (4)
Naš glas (1)
Obzorja (17)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
P. Luković (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Planinska zveza Slovenije (6)
Plon (1)
Pravna fakulteta (1)
propriété du compositeur (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Ruslica (2)
s. n. (178)
samozal. (3)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (33)
Slavistično društvo Slovenije (48)
SLORI (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Singing Society Zarja (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (72)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska kulturna akcija (124)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (73)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (650)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (51)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (33)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (3)
The American -Jugoslav Printing and Publishing co. (102)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Umco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (2)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vekoslav Spindler (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zadruga Lipa (57)
Založba ZRC (21)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (33)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (33)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (1202)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (99)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (73)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZZT (494)
Išči med rezultati (5198)