Število rezultatov iskanja: 368

Založnik
A. Kobler (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (28)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
F. Vallardi (1)
Genija (1)
Geografski institut JNA (3)
Geographisches Institut (1)
Goriška Matica (22)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Bermann (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
M. Pleničar (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
P. Habič (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
s. n. (107)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (28)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (28)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Študentska založba (1)
Tipografia sociale (1)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Viharnik (1)
Vojnogeografski institut (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (28)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (48)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (28)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (368)