Število rezultatov iskanja: 2732

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Družina d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (7)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (961)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (391)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (700)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (34)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (477)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (44)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
(1)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
A. Baš (1)
A. Kosi (1)
A. Turk (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ATS Od me-je (1)
Audibook (1)
B. Borko (1)
Beletrina (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
D. Bastiančič (1)
Didakta (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Naše korenine (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovenski staroverci (4)
Družba sv. Mohorja (4)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (7)
Etnografski muzej (263)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotolik (4)
Fotospring (1)
Genija (6)
Goričar & Leskovšek (1)
Institute for Slovene Emigration Research (30)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (35)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inventa (1)
J. Giontini (1)
K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Kleinmayr (1)
Knjigca (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Luc (1)
M. Makarovič (1)
M. Sumer (1)
Mariborska knjižnica (7)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (2)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (1)
Multima (2)
Murenček (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (2)
Obalne galerije (15)
Občina (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Okaši (2)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pevska zveza (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Ruslica (2)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (1)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (613)
Slovenska matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (602)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (703)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (11)
Turistično in kulturno društvo Naše gore list (1)
Učiteljska tiskarna (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (177)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (1)
VPL (1)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba ZRC (275)
Založba ZRC SAZU (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod za kulturo (1)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (177)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2732)