Število rezultatov iskanja: 1261

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (43)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (14)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta neophilologica (5)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (5)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (19)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (2)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (13)
Didakta (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (17)
Dve domovini (8)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Endoskopska revija (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Farmacevtski vestnik (19)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Geologija (20)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (54)
Gozdarski vestnik (3)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informatica (Ljubljana) (35)
Informatica Medica Slovenica (8)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (32)
Jezikoslovni zapiski (9)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (7)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (1)
Muzikološki zbornik (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (29)
Onko-nefrologija: protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z rakom (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (5)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (2)
Presek (1)
Primerjalna književnost (51)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (9)
Proteus (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (15)
Slavistična revija (27)
Slovenski čebelar (70)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (27)
Slovenski jezik (1997) (9)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (31)
Stati inu obstati (56)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (3)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Uporabna informatika (Ljubljana) (25)
Varstvo narave (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Vojaškošolski zbornik (2)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (9)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (73)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (70)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Družina d.o.o. (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (31)
Mariborska knjižnica (5)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (337)
Onkološki inštitut Ljubljana (50)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (95)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenska sekcija IEEE (9)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (5)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (60)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (41)
Slovensko etnološko društvo (54)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (19)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (43)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (56)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (73)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Slovensko združenje za projektni management (9)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (14)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
= Eslovenia libre (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (5)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bistrica (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (1)
C. Pleško (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
chez H. Iaillot ... (1)
Columbia broadcasting system (2)
Corona (1)
Delo (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (4)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
DMFA - založništvo (1)
Dokumentarna (1)
Dots Records (1)
Druga godba (2)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (19)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (9)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (30)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (2)
Genija (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (15)
Geološki zavod Slovenije (6)
Glasbena matica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
GV Revije (1)
Helidon (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IUS SOFTWARE (1)
J. Rudolf Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
K. Štular Sotošek (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (28)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katedra za onkologijo (4)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Klub Revus (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
L. Schwentner (2)
LDS (6)
literis Grosserianis (1)
M. Kukec (1)
M. Zmrzlak (1)
Marianum (2)
Mariborska knjižnica (5)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (2)
MePZ Anton Foerster (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (3)
Muzejsko društvo (7)
Muzika Viva (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodni muzej (1)
Nova revija (1)
Nova založba (1)
Občina (1)
Obzorja (17)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Onkološki inštitut (37)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (2)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoški inštitut (3)
per Adam Heinrich Hohn (1)
Pevska zveza (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
RTV (4)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (3)
Salve (6)
samozal. (1)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. B. Rojko (1)
samozal. D. Majkus (79)
samozal. F. Stele (1)
samozal. J. Kenda (13)
samozal. R. Bovhan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (59)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovene Society Informatika (3)
Slovene Welding Society (13)
Slovenian Chemical Society (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (40)
Slovenska filharmonija (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (57)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (50)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (54)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (19)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko geološko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (43)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (56)
Slovensko sociološko društvo (17)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (79)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (2)
Slovensko Združenje za projektni management (9)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SLS (1)
SNG (1)
SNG Drama (3)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societá storica del Litorale (3)
Sraka (2)
Studio Muzikant (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska založba (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (12)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (9)
Univerza na Primorskem (36)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Vaški fantje iz Ključarovec (2)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (13)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod Marianum (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod za turizem (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (8)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (70)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1261)