Število rezultatov iskanja: 2640

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (4)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (38)
Anthropos (Ljubljana) (12)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Azijske in afriške študije (3)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (158)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (15)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (37)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (453)
Jezikoslovni zapiski (663)
Keria (Ljubljana) (9)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (28)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (197)
Otrok in knjiga (2)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (27)
Projektna mreža Slovenije (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (64)
Slavistična revija (198)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (126)
Slovenščina 2.0 (12)
Slovenščina v šoli (9)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (11)
Studia mythologica Slavica (15)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (8)
Šolsko polje (5)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (49)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (19)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Leto izida
1550 (1)
1566 (1)
1584 (1)
1592 (1)
1607 (1)
1612-1613 (1)
1672 (1)
1711-1712 (1)
1715 (1)
1744 (1)
1758 (1)
1768 (1)
1777 (1)
1781 (1)
1783 (1)
1787/1798 (1)
1789 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1794 (1)
1796 (1)
1798 (1)
1799 (2)
1800 (1)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1807 (1)
1808 (2)
1809 (1)
181? (1)
1810 (2)
1811 (4)
1812 (3)
1813 (4)
1814 (1)
1816 (3)
1818 (2)
1819 (1)
1820 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (2)
1826 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (3)
1833 (6)
1834 (2)
1836 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (2)
1849 (4)
1850 (6)
1851 (2)
1854 (3)
1856 (2)
1857 (1)
1858 (3)
1860 (2)
1862 (6)
1863 (4)
1864 (4)
1865 (1)
1866 (2)
1867 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1873 (4)
1874 (4)
1875 (2)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (3)
1879 (1)
1880 (3)
1881 (7)
1882 (8)
1883 (8)
1884 (5)
1885 (6)
1886 (4)
1887 (11)
1888 (6)
1889 (12)
1890 (6)
1891 (15)
1892 (10)
1893 (8)
1893-1895 (1)
1894 (8)
1895 (5)
1896 (10)
1897 (6)
1898 (7)
1899 (9)
1900 (1)
1901 (4)
1902 (3)
1903 (5)
1904 (4)
1905 (1)
1906 (3)
1906-1908 (1)
1908 (4)
1909 (2)
1910 (7)
1911 (8)
1912 (7)
1913 (2)
1914 (1)
1915 (1)
1917 (2)
1918 (1)
1919 (6)
1920 (1)
1922 (3)
1923 (3)
1924 (4)
1925 (1)
1926 (3)
1927 (2)
1928 (4)
1929 (1)
1930 (8)
1931 (1)
1932 (2)
1933 (5)
1934 (2)
1935 (3)
1936 (3)
1937 (1)
1938 (2)
1939 (5)
1940 (3)
1941 (1)
1943 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1948 (1)
1950 (1)
1952 (1)
1955/1956 (11)
1956 (2)
1957 (7)
1958 (7)
1959 (10)
1960 (13)
1961 (8)
1962 (9)
1963 (9)
1964 (7)
1965 (12)
1966 (11)
1967 (7)
1968 (16)
1969 (16)
1970 (9)
1971 (16)
1972 (19)
1973 (15)
1974 (12)
1975 (17)
1976 (5)
1977 (6)
1977/1978 (3)
1978 (13)
1979 (7)
1980 (10)
1981 (4)
1982 (4)
1983 (9)
1984 (12)
1985 (5)
1986 (4)
1987 (11)
1988 (5)
1989 (9)
1989/1990 (1)
1990 (5)
1991 (25)
1992 (10)
1992-1999 (1)
1993 (6)
1994 (29)
1995 (35)
1996 (22)
1997 (45)
1998 (27)
1999 (57)
2000 (32)
2001 (58)
2002 (46)
2003 (74)
2004 (61)
2005 (83)
2006 (67)
2007 (91)
2008 (66)
2008-2009 (14)
2009 (77)
2010 (68)
2011 (71)
2012 (65)
2013 (114)
2014 (105)
2015 (116)
2016 (96)
2017 (80)
2018 (84)
2019 (92)
2020 (52)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (994)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (240)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (17)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (171)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (64)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Zavod RS za šolstvo (9)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
ZRC SAZU (836)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Založnik
[Laybach : s. n., 1813] (1)
1A internet (1)
a Iohanne Fabro (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andrej Komel (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ATS Od me-je (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (4)
bey Aloys Tusch (1)
bey Joseph Franz Kaiser (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (38)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
D. Hribar (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (7)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (7)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
E. Liegel (2)
E. Liegl (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (64)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Geološki zavod (3)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš (1)
I. Papš ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k.k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (117)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (663)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Blasnik (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (2)
J. Rudolf Milic (27)
Janes Lavre Greiner (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Katoliška bukvarna (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Knezoškofijstvo (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
LDS (1)
Lipa (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Majar (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica slovenska (2)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova revija (2)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (15)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
P. Weiss (1)
papír ino natiszkanye od Leykam Andrása (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joshefi Franz Kaiser (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus Klett (6)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (38)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Självförlag (1)
Skrivnost (1)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (651)
Slori (1)
SLORI (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (67)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (7)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (5)
Slovensko društvo za angleške študije (157)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko etnološko društvo (37)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societá storica del Litorale (38)
Springer (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
stampana z-kraleszkimi visnye soule piszkmi (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (9)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskovna zadruga (197)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (12)
typis Joannis Friderici Kleinmayr ... (1)
Ulrich Morhart (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (15)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (117)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
v založbi J. Sigmundove knjigárnice (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. J. Kubelka (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Visoka šola za politične vede (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
W. Braumüller (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (40)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (70)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (38)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (2640)