Število rezultatov iskanja: 392

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bob Doszak (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Corona (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (7)
Državni izpitni center (1)
DZS (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (79)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (17)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (2)
LDS (2)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason ... (1)
Rokus Klett (3)
RTV (1)
samozal. T. Zajc Zupan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sraka (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
World Renowned Sounds (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (239)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Išči med rezultati (392)