Število rezultatov iskanja: 3296

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (8)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica slovenica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (32)
Acta neophilologica (5)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Angeljček (19)
Annales (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (18)
Ars et humanitas (41)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Atlanti (4)
Bogoslovni vestnik (11)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (6)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Časopis za zgodovino in narodopisje (18)
De musica disserenda (3)
Delo in varnost (1)
Dialogi (16)
Didakta (1)
Dileme (10)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (47)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (12)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (16)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (3)
Dom in svet (Ljubljana) (162)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (18)
Edinost in dialog (3)
Ekran (Ljubljana) (7)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Erjavecia (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (26)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (3)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (17)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (20)
Geologija (41)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (55)
Gozdarski vestnik (14)
Grafičar (Ljubljana) (2)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
Informacije MIDEM (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Izzivi managementu (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (59)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (62)
Jezikoslovni zapiski (5)
Jutro (Ljubljana) (2)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (4)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (71)
Knjižnica (9)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (39)
Kronika slovenskih mest (9)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (18)
Livarski vestnik (3)
Ljubljanski zvon (110)
Loški razgledi (111)
Mariborski večernik Jutra (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (9)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (9)
Naša komuna - delegatska priloga (20)
Naša komuna (Ljubljana) (38)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (12)
Naša skupnost (Ljubljana) (63)
Naša sodobnost (26)
Naše delo (Ptuj) (4)
Novi akordi (2)
Novi svet (Ljubljana) (29)
Obzornik za matematiko in fiziko (8)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (14)
Papir (Ljubljana) (1)
Pasijonski doneski (2)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (143)
Poligrafi (1)
Pomurska obzorja (1)
Presek (3)
Primerjalna književnost (20)
Prispevki za novejšo zgodovino (27)
Proteus (20)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (23)
Ptujski list (5)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (14)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Science of gymnastics journal (1)
Scopolia (1)
Semafor (ZBDS) (1)
Slavia Centralis (3)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (19)
Slovenka (12)
Slovenski čebelar (11)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (46)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobni vojaški izzivi (2)
Sodobnost (1933) (6)
Sodobnost (1963) (82)
Stati inu obstati (4)
Strojniški vestnik (4)
Studia Historica Slovenica (8)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (2)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (57)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (10)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (32)
Trdoživ (3)
Učiteljski tovariš (170)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (4)
Varstvo narave (4)
Ventil (Ljubljana) (10)
Verba hispanica (7)
Vertec (1871) (101)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (11)
Zbor občanov (30)
Zbornik mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (18)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (17)
Zgodovinski časopis (40)
Zgodovinski zapisi (12)
Zvonček (Ljubljana) (21)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (28)
Leto izida
1800-1900 (2)
183? (1)
1836 (2)
1839 (1)
184? (2)
1840 (2)
1844 (4)
1845 (3)
1846 (7)
1847 (5)
1848 (4)
1849 (1)
1850 (2)
1851 (2)
1853 (1)
1854 (2)
1857 (4)
1858 (4)
1859 (4)
1860 (1)
1862 (6)
1863 (2)
1864 (2)
1865 (3)
1866 (2)
1867 (1)
1868 (6)
1869 (3)
1870 (7)
1871 (2)
1872 (2)
1873 (21)
1874 (24)
1875 (19)
1876 (6)
1877 (5)
1878 (3)
1879 (5)
1880 (7)
1881 (9)
1882 (6)
1883 (7)
1884 (5)
1885 (1)
1886 (4)
1887 (3)
1888 (21)
1889 (8)
1890 (14)
1891 (20)
1892 (25)
1893 (7)
1894 (15)
1895 (16)
1896 (10)
1897 (17)
1898 (18)
1899 (9)
19?? (6)
190? (1)
1900 (34)
1901 (13)
1902 (14)
1903 (21)
1904 (19)
1905 (14)
1906 (9)
1907 (15)
1908 (10)
1909 (10)
1910 (20)
1911 (12)
1912 (8)
1913 (10)
1914 (13)
1914-1915 (1)
1914-1919 (1)
1915 (9)
1916 (9)
1917 (16)
1918 (10)
1918-1919 (2)
1919 (18)
1920 (21)
1920-1933 (1)
1921 (5)
1922 (9)
1923 (12)
1924 (16)
1924- (1)
1925 (10)
1926 (10)
1927 (9)
1928 (12)
1928-1933 (1)
1929 (5)
1929- (1)
1929/1930 (1)
1930 (7)
1931 (10)
1932 (8)
1932/1933 (2)
1933 (11)
1933/1934 (1)
1934 (10)
1935 (13)
1936 (6)
1937 (19)
1937/1938 (6)
1938 (6)
1938/1939 (4)
1939 (13)
1940 (14)
1941 (4)
1941/1942 (2)
1941-2015 (1)
1943 (3)
1944 (5)
1944/1945 (2)
1945 (1)
1945-1949 (1)
1946 (21)
1947 (4)
1948 (5)
1949 (5)
195? (1)
1950 (2)
1951 (1)
1952 (3)
1953 (2)
1954 (4)
1955 (6)
1956 (4)
1957 (12)
1958 (6)
1959 (4)
196? (1)
1960 (9)
1961 (7)
1962 (4)
1963 (8)
1963-1964 (1)
1964 (6)
1965 (7)
1966 (7)
1967 (8)
1968 (5)
1969 (9)
1970 (6)
1971 (6)
1972 (12)
1972-1973 (1)
1973 (14)
1974 (24)
1975 (24)
1976 (27)
1977 (20)
1978 (19)
1979 (21)
1980 (45)
1981 (39)
1982 (23)
1982-1990 (1)
1983 (32)
1984 (31)
1985 (30)
1986 (23)
1986-1987 (1)
1987 (30)
1988 (47)
1989 (55)
1990 (52)
1991 (20)
1992 (37)
1993 (41)
1994 (35)
1994/1995 (2)
1995 (40)
1995-1996 (1)
1996 (53)
1997 (33)
1998 (29)
1999 (29)
2000 (31)
2001 (31)
2002 (36)
2003 (24)
2004 (34)
2005 (26)
2006 (36)
2007 (30)
2008 (44)
2009 (35)
2010 (32)
2011 (41)
2012 (76)
2012-2023 (1)
2013 (93)
2014 (80)
2015 (75)
2016 (86)
2017 (77)
2018 (80)
2019 (61)
2020 (88)
2021 (90)
2022 (59)
2023 (22)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (4)
Brdo (1)
Čebelarska zveza Slovenije (11)
DELO, d.d. (2)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (8)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (11)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družina d.o.o. (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (28)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (5)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (39)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (100)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (20)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (82)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (2)
Mariborska knjižnica (14)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (4)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (428)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (3)
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (113)
Muzejsko društvo Železniki (28)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1437)
Narodni muzej Slovenije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (6)
Planinska zveza Slovenije (143)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (1)
Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (20)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (29)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska kinoteka (7)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (57)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (3)
Slovensko etnološko društvo (55)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Strašno hudi (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (10)
Študijski center za narodno spravo (10)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (33)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinski arhiv na Ptuju (1)
Zgodovinsko društvo Celje (17)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (18)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
ZRC SAZU (50)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (23)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (63)
Vsebina
Založnik
(15)
= Institute for Ethnic Studies (3)
= Slovene Anthropological Society (1)
1A internet (2)
A. Gabršček (1)
A. Logar (1)
A. Pahor (1)
A. Slana Ozimič (1)
A. Šalej Lah (1)
A. Urekar Osvald (1)
A. Wittula (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Aktivni mediji (1)
Alma Mater Europaea - ECM (4)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Alojzijevišče (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Anton Krempl (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Aria Records (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Atelje Vlašič (1)
Audibook (9)
AVF Studio (1)
Baraga s.r.l. (1)
Baragovo misijonišče (1)
Beletrina (15)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški center (1)
Bird Publisher (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
C. Limbäck-Stokin (1)
C. Žebot (1)
Cankarjeva založba (16)
Cassell and Company ltd. (1)
Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Circolo culturale Rečan (1)
Cobol & Priora (1)
Corona (1)
D. del Bianco (1)
D. Fister (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Didakta (4)
DigitPen (1)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Dream studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (8)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Demos na Kamniškem (2)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (14)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo livarjev Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (10)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo slovenska akademija za management (2)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za dolgovezenje (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za primerjalno religiologijo (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (11)
Družba Sv. Moh. (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Družina (29)
Državna založba Slovenije (106)
DZS (1)
E. Wieser (1)
Edittorial Baraga S.R.L. (2)
Ekslibris (1)
Elektro (1)
Eno (1)
Ente 'Fundacija Poti miru v Posočju' (1)
Etnografski muzej (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Grabljec (1)
F. K. Meško (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fantje z vasi (1)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Fit media (1)
Fr. Vesel (1)
G. Brecl Jakob (1)
Geb. Benzinger (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (1)
Geološki zavod Ljubljana (13)
Geološki zavod Slovenije (28)
Glasbena matica (10)
Glasbena založba MiMik (3)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Goga (3)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
GPZ Sraka (5)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
Helidon (27)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Humanitarno društvo M & V Novina (1)
ICO (2)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (14)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (11)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (28)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (18)
International Institute for Archival Science (4)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
IZUM (1)
J. Blaznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. Bon (1)
J. Giontini (2)
J. Gros (1)
J. Kotar (2)
J. Krajec (2)
J. Levičnik (1)
J. Mihajlović Trbovc (1)
J. Petrič (1)
J. R. Milic (3)
J. Smrekar (1)
J. Stritar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (170)
Jožef Blaznik (71)
Jugoton (7)
K. Škrinjar, M. Čakarić (3)
KA Triglav (1)
kamnotis pri Egerji (1)
kamnotis Rosalie Eger (1)
kamnotis Rozalije Eger (1)
Karis (1)
Karl Linhart (10)
Karmeličanski samostan (1)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katol. društvo detolj. (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (4)
Katoliško društvo za Kranjsko (1)
Katoliško tiskovno društvo (162)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klub dobrovoljcev (10)
Knjižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (12)
Konzorcij jutra (2)
Krajni šolski svet (1)
Kranjski kvintet (1)
KUD (1)
KUD Logos (3)
KUD Sodobnost International (18)
KUD Zrakogled (1)
Kulturni center (2)
Kulturno društvo Rečan (2)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (1)
Kulturno-umetniško društvo (1)
L. Jeran (1)
L. Kremžar (2)
L. Porenta (1)
L. Schwentner (5)
Lah (1)
lastina skladavcova (1)
lastna založba (1)
LDS (18)
Leopold Kremžar (1)
Ljudske pevke (1)
M. Gerber (2)
M. Jeršič (1)
M. Martinčič Bauman (1)
M. Popović (1)
Mandarina (10)
Manični poet (1)
Mariborska knjižnica (14)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Mary Molek (1)
Medicinski razgledi (2)
Melopoja (6)
Mestna občina (9)
Mesto Ljubljana (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Metamorfoza - društvo za kvaliteto življenja (1)
Mimik (1)
MIMIK (1)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (24)
Moderna organizacija (1)
Moksha (1)
Moški pevski zbor (1)
Mozirje (1)
MTM Press (1)
Multima (1)
Muzejsko društvo (113)
Muzejsko društvo Železniki (28)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
N. Purg (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naša založba (1)
Naše delo (4)
natisnil Ferdinand shlahni od Klajnmajr (1)
natisnil I. od Kleinmayr (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nika Records (1)
Nova (1)
Nova revija (4)
Nova univerza (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (22)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (30)
OK SZDL Ljubljana Center (47)
Oktet Škofije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OOOF (1)
Ormoška posojilnica (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
P. Utroša (1)
Památník odboje (1)
PAZU (1)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Pika Print (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pipinova knjiga (1)
pisatelj (4)
Pivec (3)
Planinska matica (3)
Planinska zveza Slovenije (144)
PO ZVVS za Pomurje (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (20)
Proksima (1)
R. Rother (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
RCA Victor (1)
Robert Speller & Sons, Publishers, Inc. (1)
RTB (7)
RTV (38)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (10)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Ruslica (2)
S. Dajčman (1)
S. Đurašković (1)
s. n. (3)
s.n. (1)
saloshil in na prodaj pri Janesu Giontini (1)
Salve (1)
samozal. (15)
samozal. A. Vesel (1)
samozal. F. Stegnar (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. J. Suchy (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. skladatelj (2)
samozal. V. Vaupotič (4)
samozaložba (6)
Sanje (3)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Septet Bača (1)
Sirc (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (75)
Slavistično društvo Slovenije (81)
Slov. kršč.-soc. zveza za Koroško (1)
Slov. uč. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kinoteka (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (6)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenska pravda (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (26)
Slovenski gledališki in filmski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (3)
Slovenski gledališki muzej (19)
Slovenski šolski muzej (57)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (55)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (3)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko učit. društvo (1)
Slovensko učiteljstvo društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (18)
SO (7)
Societá storica del Litorale (12)
Sofos (1)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Sraka (4)
Steps (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Studio Muzikant (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (5)
Svobodna Slovenija (2)
ŠD Narodni dom (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šifco Music (1)
Šmihelska cerkev (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (21)
Študijski center za narodno spravo (10)
T. Kramberger (1)
Tabor (2)
Teološka fakulteta (7)
Tipografia Consorziale (1)
Tiskarna sv. Cirila (46)
Tiskovna zadruga (117)
TKM Records (1)
Učiteljska tiskarna (1)
UMco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru (13)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (3)
Univezitetna klinika za plastično kirurgijo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Bevc (1)
V. Kosovel (1)
V. Spindler (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vesna film (1)
Videofon (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Za svobodu (1)
Zala (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Avsenik, T. Avsenik (2)
Založba G (1)
Založba Kmetijske tiskovne zadruge (1)
Založba Obzorja (1)
založba skladatelja (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Univerze v Ljubljani (4)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
založnica Jera Rihar (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, KE (1)
Zavod za kulturo (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinski odsek pri glavnem odboru ZSPB (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (17)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (8)
Zgodovinsko društvo Ormož (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (17)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (32)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (4)
ZKP RTV (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
Zlati zvoki (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (68)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za mladinsko knjižničarstvo (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografskih društev Slovenije (23)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (66)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (3296)