Število rezultatov iskanja: 549

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (9)
Acta carsologica (13)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (10)
Acta geographica Slovenica (19)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (19)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dialogi (2)
Documenta Praehistorica (14)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (4)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (4)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (13)
Loški razgledi (1)
Management (2)
Matematika v šoli (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (12)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše delo (Ptuj) (2)
Natura Sloveniae (1)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (6)
Planinski vestnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (10)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenika (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (26)
Sodobna pedagogika (6)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (2)
Štajerc (15)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Učiteljski tovariš (21)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (19)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (141)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (85)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (60)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
(1)
Aleksa Almasi knjižara (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (7)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Crveni Signal (1)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Duvan (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Foto-tehnika (2)
G.M. Seutter (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Građevinska knjiga (1)
GV Revije (3)
Ifis Glas (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
International Institute for Archival Science (12)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Giontini (1)
J. V. Čirić (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (21)
Jožef Blaznik (4)
Jugoturist (5)
Karl Linhart (15)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klub Revus (2)
Knjiž. 'La Frans' (1)
Knjižara 'Matica srpska' (1)
Knjižara Periše Minića (1)
Kraljevska srpska državna štamparija (1)
Kulturni center Maribor (1)
L. Paller (4)
M. Drovenik (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
Magyar filmiroda (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (5)
Muzej grada Beograda (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naš glas (1)
Naše delo (2)
neznan (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Poljeprivredno dobro (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Putnik (3)
RVJ (1)
RVJ foto (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (57)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (10)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (12)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Sreten Jakovljević (1)
svojina kompoziterova (1)
Št. Južna Srbija (1)
Št. Mlada Srbija (1)
Štampa (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (11)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (13)
Turistička štampa (7)
Turistički savez Jugoslavije (3)
Turistički savez Srbije (1)
Turistični savez (1)
Turistkomerc (4)
typis scholarum Piarum (1)
Udruženje zdravstvenih radnika Srbije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vesti (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (10)
Zadružna knjiga (5)
Založba ZRC (36)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za geološka i geofizička istraživanja (1)
Združne knjige (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (549)