Število rezultatov iskanja: 876

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (7)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (2)
Akademija MM (26)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Arheo (1)
Arhivi (1)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (16)
Atlanti (1)
CEPS journal (34)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (35)
Delo in varnost (5)
Didakta (8)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (8)
Državni program obvladovanja raka (1)
Dve domovini (2)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (5)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (18)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (4)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (6)
Kakovostna starost (8)
Knjižnica (6)
Les (Ljubljana) (6)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Management (6)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (13)
Matematika v šoli (7)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naše gospodarstvo (27)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (51)
Organizacija znanja (5)
Pedagoška obzorja (3)
Planinski vestnik (1)
Pravni letopis (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Projektna mreža Slovenij (1)
Projektna mreža Slovenije (68)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (12)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Revija za zdravstvene vede (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (13)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (9)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (43)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (32)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja in izobraževanje (23)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (24)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (26)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Medijski partner d.o.o. (26)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (129)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (68)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (30)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (23)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (34)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (51)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (18)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (36)
Zavod RS za šolstvo (48)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Vsebina
Založnik
A. Kuhelj (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Kovář (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
CEEMAN (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center vojaških šol (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD Kranj (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (8)
dLib distributer (1)
Doba Epis (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (27)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (4)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (27)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (27)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (13)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (42)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Frodx (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Horvat založništvo (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IZUM (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Libris (1)
M. Piškur (1)
M. Simoneti (1)
Malinc (1)
Marketing magazin (26)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (51)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (35)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (5)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (30)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
S. Žnidar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekretariat ARGE ALP (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (69)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (6)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Turistica (7)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (36)
Visoka šola za management (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vrtec Trnovo (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (9)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (16)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (46)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (10)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (876)