Število rezultatov iskanja: 463

Časopisje in članki - oblika
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
A. Reichard in druž. (2)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (54)
Državna založba Slovenije (14)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Künigund Hergotin (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
Georg Gruppenbach (2)
Helidon (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (16)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (167)
Krt (1)
KUD Logos (3)
LDS (2)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljubljanskiga poglavarstva ... (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbina (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbini (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
Nova revija (8)
Obzorja (2)
Pedagoški inštitut (5)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Ferd. od Kleinmayru natiskavzu (1)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joan. Rezerju (2)
per Joan. Rezerju ... (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
pri Alojsji Waizingeri, knigari (1)
pri Weizinger Aloysi (1)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per Andreju Gáslerju ... (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Joanesu Rezerju ... (3)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Societá storica del Litorale (2)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stámpani z píszkmi Belnajevoj Jerbasini (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (14)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Teološka fakulteta (22)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (5)
typis Joan. Frid. Eger (2)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
Ulrich Morhart (8)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (3)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (463)