Število rezultatov iskanja: 2944

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (201)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (23)
Acta geographica Slovenica (33)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (2)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (16)
Annales (Koper) (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (14)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Balkan traveller (3)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (49)
Delo in varnost (3)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dogovori (13)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (3)
Economic and business review (11)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (40)
Geografski vestnik (47)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (66)
Gozdarski vestnik (12)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacijsko poslovna revija (1)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (8)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (10)
Izzivi managementu (3)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (7)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (24)
Laibacher Zeitung (1)
Lex localis (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Logistics and sustainable transport (1)
Loški razgledi (9)
Management (12)
Managing global transitions (13)
Mariborski večernik Jutra (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (9)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (2)
Naš časopis (452)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (15)
Oddih (5)
Organizacija (Kranj) (18)
Perfectus AC (4)
Perfectus PRO (4)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (14)
Polet (2002) (717)
Pravni letopis (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Promet in gostilna (7)
Proteus (4)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Research in social change (1)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za geografijo (31)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (26)
Sanitarno inženirstvo (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (2)
Slovenski čebelar (5)
Snežniški razgledi (6)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistično gradivo LR Slovenije (4)
Statistično gradivo SR Slovenije (10)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (14)
Svet ptic (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Trdoživ (1)
Turizem (109)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (12)
Urbani izziv. Posebna izdaja (7)
Utrip Savinjske doline (37)
Varstvo narave (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (2)
Zgodovinski zapisi (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
DELO, d.d. (690)
Didakta (2)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (9)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Društvo za marketing Slovenije (16)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (103)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (8)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica (6)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (79)
Mladinska knjiga (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (470)
Osrednja knjižnica Celje (37)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (6)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (8)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (66)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (142)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem (14)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (20)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (33)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (1)
Založba Univerze na Primorskem (201)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (151)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (82)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (87)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Vsebina
Založnik
(56)
= Biotechnical Educational Centre (1)
= Institute for Ethnic Studies (2)
= Slovene Anthropological Society (1)
A. Golob (1)
A. Semeja (1)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Annales ZRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Lergetporer (1)
B. Pavlakovič (1)
bei Jos. Franz Kaiser (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Biology Department (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
C.T. Meyer (1)
Cankarjeva založba (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (8)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za promocijo turizma Slovenije (28)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Cur-Commision Abbazia (1)
ČZP 'Pomurski tisk' (1)
D. Cvikl (1)
D.A. Teixeira da Costa Ribeiro (1)
De Gruyter Poland (1)
Debeljak M. (1)
Delo (718)
Didakta (2)
Doba Epis (9)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo ekonomistov Maribor (15)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (14)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomski center Maribor (15)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (15)
Emona (1)
F. Grabjec (1)
Faculty of management (13)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (7)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta (31)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Gartner M. (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (13)
Geološki zavod Slovenije (2)
GO Mice (5)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
Helidon (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
I. Bilynets (1)
I. Bončina (1)
I. Mrak (1)
i2 (4)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
im Selbstverlage des Vereines (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (8)
J. Blasnik (2)
J. Planina (1)
J. Vilman Proje (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jutro (1)
K. Kuščer (1)
K. Miličević (1)
K. Poldrugovac (1)
K. Vrtačnik Garbas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij "Promet in gostilna" (7)
Konzorcij Jutra (1)
Konzorcij 'Promet in gostilna' (1)
Lexpera (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
LTO Rogla - Zreče, GIZ (5)
M. Jeršič (1)
M. Kapetanović (1)
M. Lesjak (1)
M. Markelj (1)
M. Nučič (1)
M. Tkalčič (1)
M. Vojvoda (1)
M. Žibert (1)
Maekmai house (1)
Marketing magazin (16)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (18)
Muzejsko društvo (9)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
N. Artič (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naše delo (1)
Nova revija (2)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (23)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Okrajni ljudski odbor (1)
P. Zabukovec Baruca (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (19)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Petrič, Josip (1)
Photogr. Atelier B. Lergetporer (16)
Planinska zveza Slovenije (14)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Postojnska jama turizem (1)
Postojnska jama, Turizem (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Progres (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (10)
Razvojni center (2)
S. n. (2)
samozal. A. Knafelc (1)
samozal. F. Pavlin (9)
samozal. Fr. Vesel (3)
samozal. J. Petrič (1)
samozal. J. Zavrl (3)
samozaložba (1)
Simon in Marta Toplak (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slov. planinsko društvo (1)
Slovene Anthropological Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (67)
Slovenska nacionalna turistična organizacija (6)
Slovenska turistična organizacija (70)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (66)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (23)
SPIRIT Slovenija, javna agencija (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (123)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
T. Lešnik Štuhec (1)
T. Špindler (1)
Turistica (32)
Turistično društvo (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (3)
University of Primorska Press (172)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Univerza na Primorskem (14)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (4)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni klinični center (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
V. Božič (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verfasser (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja ekonomsko komercialna šola (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (20)
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (1)
W. Braumüller (1)
Založba Univerze na Primorskem (31)
Založba Univerze v Ljubljani (7)
Založba ZRC (50)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Burja (2)
Zavod IRC (24)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (45)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za turizem (5)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zdravilišče (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (35)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
ZRC Publishing (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (10)
Zveza geografov Slovenije (18)
Zveza geografskih društev Slovenije (69)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (2944)