Število rezultatov iskanja: 19898

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (1026)
Acta biologica Slovenica (13)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta geotechnica Slovenica (4)
Acta Histriae (8)
Acta hydrotechnica (82)
Acta linguistica asiatica (135)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (377)
Alumni OMM (13)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (506)
Arheo (2)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (1035)
Azijske in afriške študije (50)
Bogoslovni vestnik (1294)
Central European Public Administration Review (56)
CEPS journal (364)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (195)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (828)
Delavci in delodajalci (207)
Documenta Praehistorica (475)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (1)
Economic and business review (30)
Edinost in dialog (179)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (167)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (7)
Geographica Slovenica (45)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (4)
Igra ustvarjalnosti (162)
Javna uprava (3)
Jezik in slovstvo (7)
Journal of energy technology (1)
Kaljenje (1)
Keria (Ljubljana) (180)
Kinesiologia Slovenica (84)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (22)
Kronika (Ljubljana) (17)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (4)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Linguistica (Ljubljana) (752)
Literatura (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (8)
Management (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Metodološki zvezki (186)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (826)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Natura Sloveniae (23)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi zvon (66)
Obzornik za matematiko in fiziko (6)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (555)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (314)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (7)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (461)
Slovenka (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (586)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Strojniški vestnik (1628)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (95)
Tekstilec (203)
Teorija in praksa (786)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Tribuna (Ljubljana) (43)
Univerza - Ljubljana (43)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (192)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Ventil (Ljubljana) (654)
Verba hispanica (456)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (11)
Železarski zbornik (1)
Leto izida
1000-1100 (1)
1600-199? (1)
1813 (1)
1856 (1)
1880 (1)
1880-1918 (2)
1890-1990 (1)
1898 (4)
1899 (1)
1899-1918 (49)
1899-1919 (2)
1899-1929 (4)
1899-1930 (1)
1899-1981 (1)
19?? (110)
1900 (1)
1900-1909 (1)
1900-1912 (2)
1900-1918 (1)
1900-1920 (3)
1900-1930 (1)
1900-1945 (1)
1900-1960 (1)
1900-1965 (1)
1900-1970 (1)
1900-1990 (1)
1900-1999 (1)
1901 (3)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (2)
191? (1)
1910 (10)
1910-1918 (1)
1910-1945 (1)
1910-1998 (1)
1911 (5)
1911-1917 (1)
1912 (5)
1913 (3)
1913-1918 (1)
1914 (5)
1915 (3)
1915-1998 (1)
1916 (12)
1917 (3)
1917-1925 (1)
1918 (8)
1918-1919 (2)
1919 (1)
192? (11)
1920 (2)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1920-1922 (1)
1920-1925 (1)
1920-1929 (2)
1920-1930 (2)
1920-1935 (2)
1921 (8)
1921/1922 (1)
1922 (8)
1922/1923 (1)
1923 (10)
1923/1924 (1)
1923/1933 (1)
1924 (11)
1924/1925 (1)
1925 (10)
1925-1928 (1)
1925-1930 (2)
1925-1939 (2)
1926 (10)
1926/1927 (1)
1927 (11)
1927/1928 (1)
1928 (9)
1928/1929 (1)
1929 (10)
1929/1930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
1929-1949 (1)
1929-1981 (2)
193? (29)
1930 (11)
1930-0501 (2)
1930-1931 (3)
1930-1932 (6)
1930-1933 (4)
1930-1934 (4)
1930-1935 (10)
1930-1936 (5)
1930-1937 (1)
1930-1939 (17)
1930-1940 (14)
1930-1975 (1)
1931 (10)
1931/1932 (1)
1931-0501 (1)
1931-1932 (2)
1931-1941 (1)
1932 (14)
1933 (11)
1933/1934 (1)
1933-1937 (1)
1934 (14)
1934/1935 (1)
1934-0105 (1)
1934-0501 (1)
1935 (13)
1935/1936 (1)
1935-1937 (1)
1935-1938 (2)
1935-1939 (5)
1935-1940 (1)
1935-1941 (1)
1935-1946 (1)
1936 (17)
1936/1937 (1)
1936-1937 (1)
1937 (11)
1937/1938 (1)
1938 (12)
1938/1939 (1)
1938-1939 (1)
1939 (10)
1939/1940 (1)
1939-1940 (1)
194? (5)
1940 (11)
1940/1941 (1)
1940-1941 (2)
1940-1949 (1)
1940-1961 (1)
1941 (9)
1941/1942 (1)
1942 (7)
1942/1943 (1)
1943 (8)
1943/1944 (1)
1944 (8)
1945 (6)
1945-1946 (2)
1945-1947 (2)
1945-1948 (1)
1945-1949 (1)
1945-1950 (1)
1945-1951 (1)
1945-1965 (23)
1946 (2)
1947 (2)
1948 (5)
1948-1949 (1)
1949 (3)
1949-1950 (1)
195? (13)
1950 (1)
1950-1952 (1)
1950-1953 (2)
1950-1954 (2)
1950-1955 (1)
1950-1956 (2)
1950-1959 (29)
1950-1960 (1)
1950-1969 (1)
1950-1971 (1)
1950-1975 (1)
1951 (4)
1951-1958 (1)
1951-1959 (1)
1951-1971 (1)
1951-1981 (1)
1952 (2)
1953 (7)
1954 (12)
1954-1955 (1)
1955 (6)
1955-1957 (2)
1955-1958 (4)
1955-1959 (6)
1955-1960 (8)
1955-1965 (1)
1955-1966 (1)
1955-1969 (4)
1955-1970 (2)
1956 (21)
1956-1957 (1)
1957 (15)
1957-1969 (1)
1958 (13)
1958-1959 (1)
1958-1960 (1)
1958-1989 (1)
1959 (10)
1959-1960 (4)
1959-1961 (2)
1959-1969 (1)
196? (79)
1960 (22)
1960-1961 (24)
1960-1962 (16)
1960-1963 (7)
1960-1964 (17)
1960-1965 (20)
1960-1966 (7)
1960-1967 (1)
1960-1968 (2)
1960-1969 (85)
1960-1970 (18)
1960-1975 (14)
1960-1979 (10)
1960-1980 (1)
1960-1981 (6)
1960-1985 (2)
1961 (18)
1961-1969 (1)
1961-1971 (3)
1961-1980 (3)
1961-1981 (14)
1961-1989 (4)
1962 (26)
1962-1965 (1)
1963 (19)
1964 (26)
1964-1965 (1)
1965 (34)
1965-1966 (4)
1965-1967 (4)
1965-1968 (3)
1965-1969 (2)
1965-1970 (7)
1965-1975 (1)
1965-1985 (1)
1966 (38)
1966-1967 (1)
1966-1989 (3)
1967 (35)
1967-1968 (1)
1967-1980 (1)
1968 (43)
1969 (35)
1969-1970 (1)
1969-1989 (13)
197? (34)
1970 (27)
1970-1971 (5)
1970-1973 (1)
1970-1975 (7)
1970-1976 (2)
1970-1977 (1)
1970-1978 (1)
1970-1979 (41)
1970-1980 (4)
1970-1985 (10)
1970-1989 (4)
1970-1999 (2)
1971 (23)
1971-1979 (1)
1971-1989 (1)
1972 (17)
1973 (14)
1974 (13)
1975 (18)
1975-1900 (1)
1975-1977 (1)
1975-1978 (1)
1975-1979 (2)
1975-1980 (1)
1975-1990 (3)
1976 (15)
1977 (21)
1978 (25)
1979 (20)
1979-1980 (2)
198? (23)
1980 (24)
1980-1981 (3)
1980-1982 (2)
1980-1984 (2)
1980-1985 (2)
1980-1989 (35)
1980-1990 (83)
1980-1991 (1)
1980-1999 (3)
1981 (46)
1981-1987 (1)
1981-1989 (1)
1981-1999 (1)
1982 (26)
1983 (18)
1983-1900 (1)
1984 (28)
1985 (29)
1986 (47)
1986-2000 (1)
1987 (81)
1988 (27)
1989 (84)
1989-2009 (1)
199? (15)
199?-1688 (1)
1990 (40)
1990-1992 (1)
1990-1993 (1)
1990-1995 (3)
1990-1996 (1)
1990-1999 (8)
1991 (115)
1992 (98)
1992-1838 (1)
1993 (91)
1994 (97)
1994/1995 (1)
1994-1995 (1)
1995 (114)
1995-1997 (1)
1995-1998 (1)
1995-2000 (1)
1995-2005 (2)
1996 (112)
1996-1954 (1)
1997 (103)
1998 (115)
1999 (257)
1999-2000 (2)
1999-2009 (1)
20?? (1)
200? (5)
2000 (286)
2000-2005 (1)
2000-2010 (3)
2000-2019 (1)
2001 (266)
2001-2010 (1)
2002 (318)
2003 (353)
2004 (587)
2005 (532)
2005-1918 (1)
2005-2010 (12)
2006 (620)
2007 (721)
2007-2012 (1)
2008 (854)
2009 (776)
2009-1909 (1)
2010 (834)
2011 (966)
2012 (1125)
2012-1912 (2)
2013 (1223)
2014 (1346)
2015 (1060)
2016 (1185)
2017 (1037)
2017-1905 (1)
2018 (873)
2018-2019 (2)
2019 (790)
2020 (426)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1019)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (8)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (13)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (10)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (207)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (280)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (59)
Študentska založba (179)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1662)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (674)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (961)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (253)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (588)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2285)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (495)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (360)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5654)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1521)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (763)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (358)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1509)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (476)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (56)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod Ulala (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (45)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Vsebina
Založnik
(376)
5R studio & grafiko (1)
A. B. (1)
A. B. Starman (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Berkopec (1)
A. Blatnik (1)
A. Campassi (1)
A. Cedilnik (1)
A. Chahinian (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Defner (1)
A. Dervishi (1)
A. Domicelj (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Fondriest (1)
A. G. (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. I. Lažečnikova (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jelenz (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kellner (4)
A. Kermauner (1)
A. Kiener (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kroflič (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lazar (1)
A. Lebez (1)
A. Lengauer (1)
A. Majer (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Mpezes (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Pelnitschar (1)
A. Penko (1)
A. Povhe (2)
A. Prinčič (2)
A. Rassati (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Turk (2)
A. Ulčnik (1)
A. V. Makovskago (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ABC Slemenice (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
Adam Editions (1)
Adolf Pečjak (1)
Adriaval (1)
Aero-Bild (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Afirma (1)
Agefoto (1)
Agencija za fotodkumentaciju (1)
Agencija za fotodokumentacijo (2)
Agencija za fotodokumentaciju (14)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademski pevski zbor (1)
Albacolor (1)
Albin Sussitz (2)
Aleksa Almasi knjižara (1)
Alfons Bayer (3)
Alfred Gründler (4)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Allgem. Verbrauchs- und Sparverein (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
Alpine Luftbild (6)
Alterocca (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Ammex Associados (1)
Amsterdam (1)
Ancora (1)
AND (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Ankara Caddesi (1)
Anton Demšar (1)
Antonini (1)
Anvara (1)
Aplina Luftbild (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arco Iris (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Atlas (1)
Ažbe (1)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Ošlak (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Rituper (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
Balkányi Ernő (1)
Barasits (7)
Barong post cards (2)
BECK (1)
Belokranjski muzej (1)
Benovita J. Jenő (2)
Beograd (1)
BE-PE (1)
Bergwelt (1)
Berta dohánytőzsde osztálysorsjegy főárusitó (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Big bubble (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1016)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (14)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biro za propagandu Ugostiteljske komore NRH (1)
Biro za turističku propagandu (6)
Biuro wydawnicze Ruch (2)
Blancourt-les-Précy (1)
Blasy Gusztáv (1)
Blažej (1)
Blum Náthán & Fia (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Borba (1)
Borba poslovnica (2)
Borec (1)
Bos. Pošta (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Bovey & Cie (1)
Brača Švabina (1)
Bund (1)
Bundesbahn-Werbeamt (1)
C. Battelli (1)
C. Jurischek (2)
C. Logar (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Cameraman cards (1)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cartoleria S. Marco (2)
Casa de la imágines (1)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (6)
Celje (2)
Celjska turistična zveza (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Centralgrafica (4)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cesare Capello (3)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Chantal (1)
Châteaulin (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Ciril Frić (1)
City merchandise (1)
CL'H (1)
Colin Baxter (1)
Compagnie des Arts Photomëchaniques (1)
Cortina (1)
Cramers Kunstanstadt (1)
Cramers Kunstanstalt (1)
Crearte (1)
Creativ (1)
Creativ d. o. o. (1)
Crveni Signal (1)
Csauscher József (1)
Cubaimagen (1)
ČGP Delo, TOZD Delavska enotnost (1)
ČZP Pomurski tisk (2)
ČZP 'Pomurski tisk' (4)
D. Antolinc (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Kardoš (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Koron (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Lužnik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Obrstar (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. R. Reproduction (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
D.M. (1)
Dalma (1)
Darbellay (1)
Debeljak M. (1)
DeGraf (1)
Delavska enotnost (7)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delo (1)
Demir Color Kartpostal ve Turistik Yayincilik (1)
Dénes könyv (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
dLib (1)
dLib distributer (73)
Dolenjska turistična zveza (9)
Dolenjski kulturni festival (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (13)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (13)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Laufarji (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za ohranitev kulturne dediščine (1)
Družba Jezusova (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (775)
Državna založba Slovenije (3)
Dubračina (1)
Dubrovnik Phila (1)
Duhan (13)
Duvan (7)
E. Adamlje (1)
E. Benedik (1)
E. Bitta (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. T. W. Dennis & Sons (2)
E. Thegos (1)
E. Zupan (1)
Edition Letgetporer - Repe (1)
Editions Lif (1)
Edmund Budischowsky (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomska fakulteta (31)
Eksport pres (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Ema Turs (1)
Emil Hartman (1)
Emil Hartmann (2)
Emka (5)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (2)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (4)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
Epoha (1)
'Epoha' (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
Etnografski muzej (1)
F. Batič (1)
F. Bruckmann (1)
F. Dular (1)
F. G. Zeitz (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. M. Nowak (4)
F. Nowak (1)
F. Pavlin (4)
F. Perko (1)
F. R. Pavlin (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Žumer (1)
Faber Maximus (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Fakulteta za arhitekturo (672)
Fakulteta za družbene vede (187)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (245)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (580)
Fakulteta za socialo delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (551)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (84)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (314)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (369)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Felix Nowak (3)
Felsöör (1)
Ferdo Rosenberg i Sinovi (1)
Ferentzy és Kováts fényk (1)
Fili Radko (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (374)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
FISA (1)
Focus (1)
Fogy. es Ért. Szöv. (1)
Förlag Jan Kanevad (1)
Forte Szines Labor (1)
Foto (6)
Foto - Material od t.t. Griesbach i Knaus (1)
Foto Erjavec (1)
Foto Hauer (1)
Foto Helmut Ehmert (1)
Foto Ivančić (1)
Foto Kramsky (2)
Foto Material (1)
Foto Milan (1)
Foto Mojca (4)
Foto Oreha (1)
Foto Pehnelt (2)
Foto Primorje (1)
Foto Slovenija (2)
foto Staut (1)
Foto Tehnika (3)
Foto Vupora (1)
Foto Weghofer (1)
Foto Weinstock (2)
Foto Weistock (1)
Fotocelere (1)
Fotohaus F. Brand (1)
Fotohaus Heinz Schwarz (1)
Fotohaus Westmüller (1)
Fotolik (115)
Fotolik Celje (10)
Fotolit Trajanus (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Fototehnika (2)
Foto-tehnika (13)
Foto-Tehnika (7)
Fr. Pavlin (3)
Frakn-Verlag (1)
Fran Krapeš (1)
Franc Kunc (1)
Franc Leskovšek (4)
Frank - Verlag (1)
Frank-Verlag (4)
Franz Knollmüller (4)
Franz Kurnik (1)
Franz Mörtl (2)
Franz Schilcher (5)
Fritz Gratl (1)
Fritz Vibe (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Fleury (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Stegnar (1)
G. Taljan (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vodeb (1)
G. Zrim (1)
Gál Testvérek (2)
'Galanterija - Papir' (1)
Galerija Božidar Jakac (1)
Gárdony és Fenyvesi képeslapkiado vállalat (1)
Gärdony es Fenyvesi këpeslevelzőlap-kiadóvállalat (1)
Gartner M. (3)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
General turist (3)
Generalturist (19)
Generalturist - fotoslužba (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (11)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Georg Deinzer (1)
Giro 'Beograd' (1)
Giusti di Becocci & C. c. (1)
Glas Istre (2)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gorenjska turistična zveza (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška turistična zveza (1)
Goriški muzej (1)
Gospodarski vestnik (4)
Gostilna 'pri Toniju' (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (53)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
'Gradski magazin' (1)
Grafiche di Marghera (1)
Grafički zavod (1)
Grafikai Müintézet (1)
Griesbach i Knaus (4)
Guest house wasabi (1)
Gustav Fenz (2)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
Hamburger Volkshochschule (1)
Hamdija Kopčić (1)
Hans Andres (2)
Hans Korner (1)
Heliosax (1)
Helmut Winkler (1)
Hercegovac (1)
Herman Izidor (1)
Hermann Izidor (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hirschler (1)
Hotel Paka (1)
Hotel Zlatorog (1)
Huber Knappe (1)
Hubert Knappe (1)
Hubmann (1)
I. Benčina (1)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Grlj (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Kreft (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Roškar (1)
I. Salvachrist (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Talaber (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vrečar (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Idea design (1)
Ifis - Glas (1)
Ifis Glas (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (3)
Institut Jožef Stefan (94)
Institut 'Jožef Stefan' (66)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (18)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (196)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (21)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (179)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (45)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (21)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (554)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Inventa (5)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
Irenco Robert Bier (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
Istarske knjižare (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
Ivan Tavčar (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izdavački zavod Jugoslavija (2)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Arthur Dixon (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Boldin (2)
J. Bračič (1)
J. Brankovič (1)
J. Cimprič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. F. Schescherko (1)
J. Ferdin (1)
J. Fridl (1)
J. Gale (1)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kamenik (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Kruh (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mazi (1)
J. Orehek (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pirc (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Triglav (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
Jack (1)
Jasmin (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (3)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jezerski hram (1)
Joakim Rakovac (3)
'Joakim Rakovac' (1)
Joh. K. Schuller (1)
Johann Koss (1)
Jos. Kunaver (1)
Joško Šmuc (4)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (5)
Jugoslavija (2)
Jugoslovenski festival djeteta (1)
Jugoturist (27)
Jul. Manias & Cie (1)
Jurij Gajšek (1)
Jus. M. Thiel (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. G. G. (2)
K. Glantschnigg (1)
K. Gorenc (1)
K. Goričar vdv. (3)
K. I. (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Neuwirth (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Pechmann (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Šikonja (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Švab (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. W. S. (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Kaja (1)
'Kaja' (1)
Kardorama (1)
Karinger (5)
Karl Goričar vdova (1)
Karl Goričar vdv. (1)
Karl Redlich (1)
Karl Schmitt (4)
Karlinger Károly (1)
Katma (3)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kemijski inštitut (28)
Kenya stationers (1)
Képzőművéseti Kiadó (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (36)
Képzőművészeti Alap Kiadövallalata (1)
Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (1)
Kesz Scolik Karoly (1)
Kincl & Hanuer (1)
Kino otok (1)
KIPA (1)
Kirnbauer Otto (1)
Kis Tivadar (2)
Kis Tívadar (1)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (41)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Kmetijsko-gozdarska zadruga 'Sora' (1)
Knjigarna Panonija (1)
Knjiž. 'La Frans' (1)
Knjižara i štamparija Milana L. Topalovića (1)
Knjižara I. Poturčin (1)
Knjižara 'Matica srpska' (1)
Knjižara Periše Minića (1)
Knjižara Puljo nasl. Sedlar (1)
Knjižara V. Žubrinić (2)
Knjižara Zorko (1)
Knjižare Jovo Jelić (1)
Književne novice (1)
Književne novine (4)
Kobal (1)
Koćo Račić (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Koller Károly (4)
Kompas (18)
Kompas MTS (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Körmendi könyvnymda r.t. utóda (1)
Koroška turistična zveza (1)
Kotarski turistički savez (1)
Kovács József (1)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Krajevna skupnost (4)
Krajowa Agencja Wydawnicza (1)
Krajowa agencjia wydawnicza (5)
Kralynger Fenykepész (1)
Krk (3)
Kulturna skupnost (6)
Kunc Franc (1)
Kvarner eypres (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Dominguez (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. H. Pannonia (1)
L. Jan (1)
L. Kieser (1)
L. Klančnik (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Novak (1)
L. Paller (4)
L. Prem (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Žibret (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
LDS (2)
Letonja (1)
Librairie Evangélique (1)
Lichtbilder Thomas Ferber (1)
LIF (1)
Likum (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Lipa (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (4)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Lojze Šmuc (3)
LP (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (2)
M. B. Kobav (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (2)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gregorič (2)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jukić (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kušar (2)
M. L. (1)
M. Langus (1)
M. Ličer (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Milanič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Rutar (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Sumer (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zule (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
Maekmai house (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
MáguStudio (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (2)
Magyar filmiroda (2)
Makart (1)
Margit (1)
Maroc infini (2)
Max Deix (2)
Max Sussmann (1)
Mazzega art & design (1)
Medicinska fakulteta (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna občina (1)
Mestni muzej (4)
Metalurški inštitut el at. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Metz Kunstanstalt (1)
Michel + Co. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Milan Asanović (1)
Minerva (1)
Ministerstvo svjazi SSSR (5)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (8)
Mirovni inštitut (4)
MK (1)
Mladinska knjiga (17)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (1)
Molnár Sz. Vincéne könyvkereskedés (1)
Monostory kalantay (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Mraközi katolikus könyvnyomda (1)
Multifoto (1)
Museum of photography (1)
Muzej (1)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej grada Beograda (1)
Muzej I zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzeum Budownictwa Ludowego (1)
Myvietnam (1)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klopčar (2)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šterbenc (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (27)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (7)
Nacionalni park (1)
Nadžupnijski urad (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (555)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Narodni muzej (5)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (3)
Naš glas (2)
Naša djeca (4)
Naša kniga (1)
Naša knjiga (1)
Natural Colours (1)
Nemcsics Mátyás (1)
Német József könyv (1)
neznan (1)
NIP - Književne novine (1)
NIP Vjesnik (1)
Nova djeca (1)
Nova Makedonija (1)
Nova revija (1)
NUK (5)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
O. T. P. (1)
Obalne galerije (16)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (475)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (828)
Officine graffiche Athesia (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki inštitut (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (13)
Opatija trg. preduzeće (1)
Opće poljeprivredne zadruge (2)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Orel Dušan (2)
Orient (4)
Oriental Pearl (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (2)
Oslobođenje (1)
Oton Samec (1)
Ozebih (1)
Ozeha (14)
P A G (2)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Grošelj (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Lamovec (1)
P. Leclerc (1)
P. Ledermann (11)
P. Legiša (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Zadravec (1)
P. Žvanut (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Papeterie (1)
PD Ljubljana - matica (1)
PD, Mariborska tekstilna tovarna (1)
Pečar Mirko (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (204)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (129)
Pedagoški inštitut (6)
Pelikan (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Peter & Wollenhacen (1)
Peter Fenz (1)
Photo Haidinger (1)
Photoglob (1)
Photoglob-Wehrli (1)
Pirineo (1)
Pittsburgh prints (1)
Planinsko društvo (10)
Počitniška zveza (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Podružnica Slov. planinskega društva (1)
Pokrajinski muzej (7)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Poljeprivredno dobro (1)
Pomurska turistična zveza (1)
Pomurska založba (1)
Pomurski tisk (6)
Posavski muzej (12)
Postkarten industrie A. G. (1)
Postojnska jama (1)
Poštarski dom (1)
Pravda (1)
Pravna fakulteta (58)
Pravna praksa (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Preskrba (1)
Press foto (1)
Press Foto (1)
Pressfoto (1)
Prestige (1)
Prezlc (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Primorje (1)
Primorski tisk (23)
Primož Premzl (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Privredni vjesnik (2)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Prospektbiro (31)
Provincia do Trieste Tržaška pokrajina (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (3)
PTT (3)
Putnik (84)
Putnik - fotoslužba (7)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pamić (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
Rau-Color (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Regatni odbor (1)
Reklama Tabor (3)
RK (1)
Rotalsele (1)
Roth Jenő (2)
Rotophot (1)
Ruba (1)
Rud. Suter (1)
Rudnik živega srebra (1)
Rudolf Zimmerl (1)
RVJ (2)
RVJ foto (6)
RVJ Foto (2)
s . n. (6)
s .n. (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n. (1)
S. n. (3)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. P. D. (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Slana (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
s.n (1)
S.n. (2)
Sagi (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (20)
samozaložba Drago Sitar (1)
Samuel Ratz (1)
Saraga & S. Schwartz (2)
Sarai (3)
Savezni odbor Narodnog fronta (1)
Scankort AB (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sciliaria - Schlern Verlag (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Shtepia Botuese (1)
Shtypur N. Kartografike (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Simon in Marta Toplak (1)
Simon Katan (1)
Simotisk (2)
Sklad - Zadruga umjetnika primjenjenih umjetnosti (1)
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (1)
skz (1)
SKZ (3)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Sloga (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (119)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
SNA Jolobil (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Society for protection of Prespa (1)
SOG forum (2)
SOS (1)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (177)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (2)
Spominski muzej (1)
Sreten Jakovljević (1)
Stanisław Kryciński (1)
Steegmüller fényirda (1)
Steegmüller müintézete (1)
Steinbrück (1)
Steiner Ferencz (3)
Steinman (1)
Stengel & Co. (1)
Stern Jozsef fényk (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Studio (1)
Studio Sombor (1)
Studio za marketing Džingo (1)
Suvenir dizajn (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svjetlost (3)
Szalóky József (1)
Szilágyi Arhtur müterméboől (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Urh (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Štampa (1)
Študentska organizacija Univerze (43)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (195)
T D (1)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Černe (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lavrinc (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukežič (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Moschitz (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
Tarcsa (1)
Tavčar (1)
Taylor and Francis (1)
TD (2)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (452)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
The American postcard (1)
The big country picture company (1)
The Postcard factory (1)
Theodor Strein (1)
Thomas & Benacci (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Timav, do Hoteli in gostinstvo, tozd Kobilarna (1)
Tiroler Kunstverlag (1)
Tiskovna zadruga (8)
Tiskovno društvo (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Tobačna tovarna, poslovna enota (1)
Tobak (20)
TOD (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Tóth Géza (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trebnje (1)
Trgopromet (2)
Trgovsko podjetje Tobak (1)
Trgovsko podjetje Tobak, skladišče (1)
Trimboli Editori (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Tuluc (1)
Tunisie lumiere (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Turist (1)
Turistička propaganda (2)
Turistička štampa (16)
Turistička zajednica općine (1)
Turistički biro (1)
Turistički savez (2)
Turistički savez Srednje Dalmacije (1)
Turističko društvo (14)
Turističko društvo Drina (1)
Turistični savez (1)
Turistično društvo (27)
Turistično olepševalno društvo (1)
Turistkomerc (45)
Turóczi István könyv (2)
Turul képeslap (2)
TZP (1)
TZP Matajur (1)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. P. I. (1)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
U.t.z. 'Ažbe' (1)
Udruženje zdravstvenih radnika Srbije (1)
Ukrainske narodoznavstvo nacionalnogo muzeju-zapovidnika ukrainskogo gončarstva (1)
UL MF (1)
Unichrome (1)
Universita de Trieste Univerza v Trstu (1)
Universita di Lubiana Unoverza v Ljubljani (1)
University of Tsukuba (1)
University Press, Faculty of Arts (48)
Univerza (3)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (5)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (11)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (10)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (7)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (6)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (717)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (123)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (17)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (7)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (64)
Univerzitetni klinični center Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (4)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Useful gifts (1)
V. Aumann (1)
V. Ažbe (2)
V. Cunja (1)
V. Jelen (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Lampret (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Vasuti levelezölapárusitás (4)
Vasuti levelezőlapárusitas (1)
Vasúti levelezőlapárusitás (6)
Vasúti Levelezőlapárusitás (3)
Vasúti Levelozölapárusitás (1)
Vekoslav Kramarič (2)
Veletrgovina živila (1)
Velten Verlag (1)
Verlag Friedrich Esslgmann (1)
Vesti (1)
Veterinarska fakulteta (458)
Viktor Grahor (1)
Viktor's Kunstvarlag (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (235)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Viza (1)
Vjesnik (22)
VK (1)
VPL (1)
Vsetín (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
W. Blanke (3)
W. Huhne (1)
W. Hühne (3)
Walter Kramer (1)
Walter Meixner (1)
Whiteway publications (2)
WI-KO (1)
Wissenschaftlichen Staatmuseeen (1)
Wonday photo center (1)
WPL (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Zadružna knjiga (8)
Zadružna štampa (24)
Zadružne knjige (7)
Zagreb (2)
Založba FDV (1)
Založba Jugoreklam (1)
Založba Mladinske knjige (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (7)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Postojnske jame (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (6)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za pospeševanje in razvoj turizma (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (5)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (8)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravilišče Radenska Slat. (1)
Zdravilišče Radenska slatina (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje skupnost Italijanov Giuseppe Tartini (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združne knjige (2)
Zemaljski muzej BiH (1)
ZG P 'Pomurski tisk' (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
ZGP Mladinska knjiga (4)
ZGP Pomurski tisk (1)
Zlata Brišnik (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2611)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (135)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (50)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (4)
Zobel-Verlag (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (30)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (177)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (348)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Borak (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Žmavc - Šerbec (1)
Županstvo občine (1)
župnija Ljubljana Dravlje (1)
Župnijski urad (3)
Župnijski urad Kristusovega učlovečenja (2)
Išči med rezultati (19898)