Število rezultatov iskanja: 168

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biteks d.o.o. (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (32)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
E. T. W. Dennis & Sons (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
Faculty of management (3)
Faculty of Organisation Studies (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
FISA (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kardorama (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Nova obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (2)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (6)
Thomas & Benacci (1)
Unichrome (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Whiteway publications (1)
WPL (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zdravniško društvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Išči med rezultati (168)