Število rezultatov iskanja: 240

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
avstrijska iz. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Wippach (6)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Ipavska glavna šola (4)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (7)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Mladinska knjiga (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
P. Habič (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (27)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Škofijska gimnazija (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (3)
Turistično društvo (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
V. Zupanc (1)
Vipava (114)
Založba ZRC (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (240)