Število rezultatov iskanja: 1708

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (29)
Acta carsologica (29)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (32)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta silvae et ligni (87)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (3)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (52)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (12)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (25)
Delo in varnost (4)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (1)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (8)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (17)
Družboslovne razprave (13)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (23)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (3)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (8)
Geografski obzornik (13)
Geografski vestnik (23)
Geografski zbornik (1)
Geologija (31)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (26)
Gradbeni vestnik (13)
Hacquetia (1)
Hladnikia (2)
IB revija (Ljubljana) (7)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (10)
Journal of energy technology (16)
Kakovostna starost (1)
Kemija v šoli in družbi (3)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Keria (Ljubljana) (9)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (59)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (52)
LAHA (Online ed.) (1)
Ljubljanski zvon (18)
Loški razgledi (11)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (5)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (7)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše gospodarstvo (8)
Natura Sloveniae (1)
Novi akordi (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (9)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (7)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (11)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (4)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (13)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (8)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (22)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Učiteljski tovariš (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (16)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (7)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (17)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (38)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (52)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (23)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Geološki zavod Slovenije (29)
Gozdarski inštitut Slovenije (87)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Knjižnica Litija (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (36)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (570)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (32)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (30)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (72)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (224)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (41)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (76)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Japelj (1)
A. Turk (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Annales ZRS (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (52)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (29)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (104)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (101)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Biotehniška šola (3)
Biteks (3)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Capitulum cathedrale Labacense (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (24)
Časnik Finance (1)
D. Grigillo (1)
D. Vajs (1)
D. Zupančič (1)
Didakta (3)
dLib distributer (3)
Doba Epis (6)
Dream Studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (4)
DZS (2)
E. Bulić (1)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (19)
Episcopalis ordinariatus (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (2)
Etnografski muzej (2)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (3)
Faculty of management (5)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (16)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (20)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geološki zavod (29)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (4)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (19)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (87)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Güssing Energy Technologies (3)
GV Revije (1)
I. Kavčič (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
impensis ... Iacobi Taurelii &c. (1)
impensis ... Joannis Rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
Institut Jožef Stefan (7)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (11)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (2)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (25)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (17)
Kemijski inštitut (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Konzorcij šolskih centrov (1)
L. Očko (1)
L. Schwentner (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
M. Femc (1)
M. Škerjanec (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (13)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (25)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
P. Drobež (1)
P. Grošelj (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
s. n. (224)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Sanje (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (24)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (58)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (29)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (7)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (24)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Sraka (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
SZDL Ljubljana-Šiška (6)
Š. Sanabor (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (7)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (18)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Turistica (3)
Umanotera (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Maribor Press (9)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Ažbe (1)
V. Vodopivec (1)
Viharnik (3)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (32)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (17)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zgodovinsko dru��tvo za Južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (8)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (59)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (21)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (36)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (37)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Ženski učiteljski pevski zbor (1)
Išči med rezultati (1708)