Število rezultatov iskanja: 215

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (57)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družina (1)
Ekonomska fakulteta (32)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Ekvilib Inštitut (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of management (7)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (30)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
KUD Logos (1)
LDS (1)
Marketing magazin (3)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Moderna organizacija (1)
Mykolas Romeris University (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (11)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (8)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (32)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Išči med rezultati (215)