Število rezultatov iskanja: 851

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (13)
Acta neophilologica (3)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (19)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (2)
Arhivi (38)
Ars et humanitas (2)
Belokranjski plamen (7)
Bogoslovni vestnik (7)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Didakta (1)
Dolomitski glas (1)
Dve domovini (6)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (1)
Geografija v šoli (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gorenjski partizan (23)
Gorenšči fantje (3)
Goriški borec (6)
Hrup (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Izpod Triglava (1)
Jezik in slovstvo (24)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (95)
Kurir (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski borec (1)
Ljudska pravica (72)
Loški razgledi (32)
Matajur (1943) (5)
Medicinski razgledi (1)
Mlade sile (1)
Mladi borec (2)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi tovariš (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (8)
Na straži (1)
Naprej (1943) (1)
Naš korak (1)
Naš pohod (1)
Naša borba (2)
Ob Soči (2)
Planinski vestnik (4)
Poligrafi (1)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (47)
Razpotja (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (9)
Retrospektive (4)
Slavistična revija (4)
Slovenka (1943) (56)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Soški glas (3)
Svobodi naproti (1)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (11)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Tomšičev glas (3)
Traditiones (9)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vojaški strokovni list (1)
Zarja (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovinski časopis (59)
Zveznik (3)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (38)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (47)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (27)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (47)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (32)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (394)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Union of America (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (9)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (82)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (38)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
Didakta (1)
DigitPen (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družina (8)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (2)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (47)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (5)
Intelyway webmedia (1)
Jakopičev paviljon (1)
Jeseniško-bohinjski odred (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
M. Kranjec (72)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo (32)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nova revija (1)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Občina (2)
Obzorja (19)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oficirska šola pri Glavnem štabu Slovenije (1)
OOOF (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Partizanska tiskarna (5)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prijatelj (1)
PROD IX. SNOB (1)
PROD VIII. SNOB (2)
PROD XV. div. NOV in POJ (3)
Propagandni odsek (7)
Propagandni odsek Dolomitskega odreda (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
Propagandni odsek XV. divizije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
s. n. (3)
samozal. (2)
samozal. J. Grdina (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Women's Union of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska pravda (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (19)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika "Matajur" (1)
Tehnika Gradnikove brigade (6)
Tehnika IV. brigade (1)
Tehnika PODK. (1)
Tehnika poveljstva VDV (2)
Tehnika XVIII. divizije NOV in POJ (1)
Tehnika XXVII. divizije (3)
Tehnika XXX. divizije (2)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (1)
Učiteljska tiskarna (1)
V. Bevc (2)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (61)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (89)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Išči med rezultati (851)