Število rezultatov iskanja: 1647

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Aktualno! (20)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (2)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (5)
Družboslovne razprave (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Informatica Medica Slovenica (33)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kakovostna starost (24)
Knjižnica (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Maligni melanom (1)
Maligni tumorji testisa (1)
Med bolnišnico in domom (16)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (2)
Obzornik zdravstvene nege (807)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (6)
Organizacija (Kranj) (10)
Organizacija znanja (1)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Pljučni rak (9)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (20)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (22)
Rak materničnega vratu (1)
Rak mod (2)
Rak na črevesju (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Rehabilitacija (Ljubljana) (14)
Revija za ekonomske in poslovne vede (4)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revija za zdravstvene vede (2)
Slovenian veterinary research (2)
Socialno delo (3)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost in rak (14)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (16)
Teorija in praksa (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (22)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (2)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (25)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (4)
Zbor občanov (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zdravniški vestnik (20)
Zdravstveno varstvo (69)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (26)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Didakta (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (24)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (69)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (531)
Onkološki inštitut Ljubljana (486)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (33)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (20)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (14)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (829)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Založnik
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
B. Filej (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Centralni higienski zavod (22)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
College of Nursing (1)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
E. Dornik (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of Health Science (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (24)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (67)
K. Miklavec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (6)
Kancerološko združenje SZD (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (10)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (71)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (2)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (125)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (89)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (53)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (33)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (2)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (3)
Splošna bolnišnica (1)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Študentska založba (1)
University of Press (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (4)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (3)
Visoka zdravstvena šola (4)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (5)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (807)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (30)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (33)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (16)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Išči med rezultati (1647)