Število rezultatov iskanja: 350

Založnik
A. Baš (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Behr's Buchhandlung (1)
B. Orel (1)
Beletrina (2)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
chez N. M. Tilliard (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Etnografski muzej (16)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Franz Saler (1)
H. Fries (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Jutri 2052 (2)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzej (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzejsko društvo (15)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Obzorja (4)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for J. Debrett ... (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Ruslica (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (45)
Slovenski etnografski muzej (31)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Študentska založba (8)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (10)
Univerza v Mariboru (9)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (21)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo (35)
Zgodovinsko društvo Maribor (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (10)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (59)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (350)