Število rezultatov iskanja: 2667

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (94)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta Histriae (3)
Agricultura (Maribor) (33)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (3)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (34)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (29)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (23)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarski list (70)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
Hmeljarski bilten (7)
IB revija (Ljubljana) (4)
Informatica (Ljubljana) (1)
Kmetovalec (1296)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (13)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (5)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Panonska polja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Primorski gospodar (232)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Revija za geografijo (31)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (23)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski etnograf (2)
Socialno delo (1)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistično gradivo SR Slovenije (13)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (5)
Varstvo narave (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (233)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1892)
Osrednja knjižnica Celje (27)
Panvita, proizvodnja krme d.o.o. (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (134)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (100)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (64)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (33)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (31)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
A. Ferreira (1)
A. Kuhar (1)
A. Lah (1)
A. Sore (1)
A. Sušnik (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Belec (1)
Biotehniška fakulteta (83)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški center Naklo (3)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (169)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Ekonomski center (1)
Etnografski muzej (3)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta (31)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Geološki zavod (2)
Goriško kmetijsko društvo (232)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Janez Rakusch (27)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
K. Ostruh (1)
K. Stopar (1)
Kmetijska družba (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1296)
Kmetijska založba (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Krajec (1)
M. Kolar (189)
Mestna knjiznica ! (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (5)
N. Mehle (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (29)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (34)
Odsek za planiranje (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
Panvita (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
Pravna fakulteta (1)
printed for C. Dilly ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for J. Debrett ... (1)
S. R. Zaki (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (5)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (104)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (1)
T. Jaklič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (1)
University of Maribor Press (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (33)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Steiner (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zadružna zveza (70)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (14)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (24)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (2667)