Število rezultatov iskanja: 519

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (11)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (5)
Acta Histriae (11)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (26)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (5)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
De musica disserenda (1)
Dialogi (10)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (49)
Družboslovne razprave (3)
Elektrotehniški vestnik (2)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (7)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (24)
Ljubljanski zvon (15)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (9)
Metodološki zvezki (4)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naša sodobnost (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (3)
Proteus (2)
Razpotja (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (22)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (23)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (3)
Strojniški vestnik (4)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (9)
Vakuumist (6)
Verba hispanica (5)
Vertec (1871) (21)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Družina d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (23)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (77)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (221)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (25)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
A. Cividini (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Amministrazione comunale (1)
Andragoški center Republike Slovenije (6)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Atelje Helios V. Bešter (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
D. del Bianco (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (24)
E. Adamič (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Frančiškanski samostan (1)
Fratelli Treves (1)
Glasbena matica (1)
Goriška tiskarna (1)
Goriški muzej (1)
Helidon (8)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Pogačnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (9)
Jožef Blaznik (3)
Jugos. knjigarna (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (49)
Kemijski inštitut (1)
LDS (24)
Litera (1)
Lumen (1)
M. Femc (1)
Malinc (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (3)
Mohorjeva založba (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nejamedia (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (12)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (2)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Prosvetno društvo (1)
Rokus Klett (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. (3)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Tomanič (2)
samozal. M. Gvozdenac (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Setr Kurent (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (12)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Studio Muzikant (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska založba (1)
T. Pinter (1)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (15)
Turistički savez Jugoslavije (2)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
V. Bešter (2)
Vesna film (6)
Založba ZRC (2)
Zavod Opus Institute (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (15)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (519)