Število rezultatov iskanja: 404

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (2)
Arhivi (1)
Asian studies (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (10)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (39)
Geografija v šoli (2)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (17)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (4)
Jezik in slovstvo (3)
Journal of energy technology (2)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (2)
Kemija v šoli in družbi (4)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (2)
Med bolnišnico in domom (2)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija znanja (5)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (1)
Strojniški vestnik (156)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (2)
Železarski zbornik (2)
Ženske in ginekološki raki (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (23)
Biteks d.o.o. (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Medijski partner d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Študentska založba (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (162)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (39)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Krvavica, Š. Likar (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (126)
Biotehniška fakulteta (3)
Biteks (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
EDUvision (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Interesansa-zavod (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
IZUM (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (6)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
M. Plankar (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Onkološki inštitut (5)
Pedagoška fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (17)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (39)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (27)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (126)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (404)