Število rezultatov iskanja: 964

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (496)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (16)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (295)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (54)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Založnik
Agencija za fotodokumentaciju (1)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (101)
Arhivsko društvo Slovenije (496)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (2)
Fotolik (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (194)
IZUM (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kobal (1)
Leonova družba (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (19)
Pokrajinski muzej (1)
Putnik (2)
Research and Documentation Center JAS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (10)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SO (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Teološka fakulteta (1)
Univerza na Primorskem (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (964)